Đề cương thông báo nhanh kết quả Hội nghị Trung ương 3 khóa XIII

Thứ năm, 15/07/2021 17:32 GMT+7

Thực hiện hướng dẫn của Trung ương Đảng về thông báo nhanh kết quả Hội nghị lần thứ ba Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII, Ban Cán sự đảng Bộ, Ban Thường vụ Đảng ủy Bộ GTVT chủ trì tổ chức Hội nghị thông báo nhanh kết quả Hội nghị lần thứ 3 Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII bằng hình thức trực tuyến. Trân trọng giới thiệu Đề cương thông báo nhanh kết quả Hội nghị Trung ương 3 khóa XIII.

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng phát biểu bế mạc Hội nghị. (Ảnh: Trí Dũng/TTXVN)

Thực hiện Chương trình làm việc toàn khoá, từ ngày 05/7 đến ngày 08/7/2021, tại Thủ đô Hà Nội, Hội nghị lần thứ ba Ban Chấp hành Trung ương Đảng khoá XIII đã họp bàn, cho ý kiến về các nội dung sau:

(1) Về tình hình, kết quả thực hiện Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, tài chính quốc gia, đầu tư công trung hạn 5 năm 2016 - 2020 và dự kiến Kế hoạch 5 năm 2021 - 2025.

(2) Quy chế làm việc của Ban Chấp hành Trung ương, Bộ Chính trị và Ban Bí thư khoá XIII.

(3) Quy chế làm việc của Uỷ ban Kiểm tra Trung ương khoá XIII.

(4) Quy định thi hành Điều lệ Đảng.

(5) Quy định về công tác kiểm tra, giám sát và kỷ luật của Đảng.

(6) Về cơ cấu tổ chức bộ máy Nhà nước và phương án giới thiệu bổ sung nhân sự đảm nhiệm một số chức danh lãnh đạo cơ quan Nhà nước khoá XV, nhiệm kỳ 2021 - 2026.

(7) Bầu bổ sung Uỷ viên Uỷ ban Kiểm tra Trung ương khoá XIII. 

(8) Xem xét, thi hành kỷ luật cán bộ.

(9) Báo cáo những công việc quan trọng Bộ Chính trị đã giải quyết từ sau Hội nghị Trung ương 2 đến Hội nghị Trung ương 3 và các nhiệm vụ trọng tâm từ Hội nghị Trung ương 3 đến Hội nghị Trung ương 4.

(10) Báo cáo tình hình phòng, chống dịch bệnh Covid-19.

Đồng chí Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng chủ trì, phát biểu khai mạc và bế mạc Hội nghị.

Tham dự Hội nghị lần này có 194 đồng chí Uỷ viên Trung ương Đảng (175 Uỷ viên chính thức và 19 Uỷ viên dự khuyết). Đại biểu mời dự 17 đồng chí không là Uỷ viên Trung ương Đảng (Bí thư Tỉnh uỷ Đắk Nông, Chính uỷ Quân khu 2, Chính uỷ Bộ Tư lệnh Thủ đô Hà Nội, Phó Chủ nhiệm và Uỷ viên Uỷ ban Kiểm tra Trung ương khoá XIII). Tổng số có 211 đại biểu tham dự Hội nghị.

Sau 4 ngày làm việc khẩn trương, nghiêm túc, Hội nghị lần thứ ba Ban Chấp hành Trung ương đã hoàn thành toàn bộ nội dung chương trình đề ra. Các đồng chí Uỷ viên Trung ương Đảng và các đồng chí tham dự Hội nghị đã thể hiện tinh thần trách nhiệm cao, phát huy dân chủ, trí tuệ, thẳng thắn thảo luận, đóng góp nhiều ý kiến quan trọng vào các báo cáo. Bộ Chính trị đã họp, thảo luận để tiếp thu ý kiến đóng góp của Ban Chấp hành Trung ương và giải trình những vấn đề còn có ý kiến khác nhau. Ban Chấp hành Trung ương Đảng đã thống nhất cao thông qua những nội dung cơ bản các văn kiện của Hội nghị Trung ương.

Toàn văn Thông báo nhanh về kết quả Hội nghị xem tại đây.

Xuân Nguyên

Đánh giá

(Di chuột vào ngôi sao để chọn điểm)
   capcha_img