Hướng dẫn thực hiện Nghị quyết số 04 của Đảng bộ Khối về nâng cao hiệu quả công tác dân vận

Thứ ba, 06/06/2017 15:08 GMT+7
Hướng dẫn thực hiện Nghị quyết số 04-NQ/ĐUK ngày 25/01/2017 của BCH Đảng bộ Khối các cơ quan Trung ương về nâng cao hiệu quả công tác dân vận của đảng bộ các cơ quan nhà nước.

Ban Tuyên giáo Đảng ủy Bộ đăng tải Hướng dẫn thực hiện Nghị quyết số 04-NQ/ĐUK ngày 25/01/2017 của BCH Đảng bộ Khối các cơ quan Trung ương về nâng cao hiệu quả công tác dân vận của đảng bộ các cơ quan nhà nước, đề nghị các đảng ủy trực thuộc quan tâm triển khai thực hiện.

Nội dung Hướng dẫn thực hiện Nghị quyết số 04-NQ/ĐUK ngày 25/01/2017 của BCH Đảng bộ Khối các cơ quan Trung ương xem tại đây.

Ban Tuyên giáo Đảng ủy Bộ

Đánh giá

(Di chuột vào ngôi sao để chọn điểm)
   capcha_img