Đề xuất giải pháp cào bóc tái chế nguội tại chỗ cho các tuyến đường đô thị

Thứ ba, 11/05/2021 09:35 GMT+7

"Đề xuất giải pháp cào bóc tái chế nguội tại chỗ cho các tuyến đường đô thị" là đề tài của nhóm tác giả ThS. Võ Hồng Lâm, Phân hiệu tại TP. HCM, Trường Đại học GTVT và TS. Trần Hữu Bằng, Trường Đại họi Thủ Dầu Một.

Thi công cào bóc tái chế nguội

Theo nghiên cứu của ThS. Võ Hồng Lâm và TS. Trần Hữu Bằng, công nghệ cào bóc tái chế nguội tại chỗ hiện nay được áp dụng rộng rãi tại Việt Nam. Tuy nhiên, nó chỉ áp dụng cho các tuyến quốc lộ, các tuyến đường ngoài khu vực đô thị không phải khống chế nâng hạ cao độ cũng như xử lý các chướng ngại trong phạm vi mặt đường. Với các tuyến đường đô thị thì vấn đề khống chế cao độ đường cũ và xử lý chướng ngại trên mặt đường rất đáng được quan tâm. Do đó, cần có giải pháp thiết kế thi công hợp lý để đảm bảo chất lượng cũng như tiến độ cho các tuyến đường này. Nội dung bài báo sẽ trình bày về những giải pháp trong thiết kế thi công cào bóc tái chế nguội tại chỗ áp dụng cho các tuyến đường đô thị như trên.

Hiện nay, công nghệ cào bóc tái chế nguội tại chỗ có ưu điểm đem lại hiệu quả kinh tế, tận dụng ngay vật liệu tại hiện trường, tài nguyên thiên nhiên được gìn giữ, thân thiện với môi trường, thời gian thi công rất nhanh chỉ trong một chu kỳ đơn nguyên công, hạn chế thấp nhất những thiệt hại gây ra bởi UTGT do thi công kéo dài - phù hợp với đường có lưu lượng xe lớn. Phương pháp này được sử dụng thành công ở nhiều nước trên thế giới và Việt Nam.

Tuy nhiên, nó chỉ áp dụng cho các tuyến quốc lộ, các tuyến đường ngoài khu vực đô thị không phải khống chế nâng hạ cao độ cũng như xử lý các chướng ngại trong phạm vi mặt đường. Các tuyến đường đô thị có đặc điểm là rất nhiều công trình xây dựng hai bên, công trình ngầm và công trình nổi (chướng ngại vật) trong phạm vi mặt đường rất nhiều. Cho nên, trong công tác cải tạo, sửa chữa hư hỏng mặt đường cũ thì vấn đề khống chế cao độ mặt đường và xử lý chướng ngại trên mặt đường rất đáng được quan tâm. Do đó, cần có giải pháp thiết kế thi công hợp lý để đảm bảo chất lượng cũng như tiến độ cho các tuyến đường này.

Nghiên cứu đề xuất giải pháp cào bóc tái chế nguội tại chỗ cho các tuyến đường đô thị. Theo trình tự, trước tiên cần phải thực hiện khảo sát để làm cơ sở cho việc thiết kế hỗn hợp và đưa ra phương án tái chế mặt đường cũ, sau đó thiết kế kết cấu mặt đường có sử dụng lớp vật liệu cào bóc tái chế và đề xuất giải pháp thi công hợp lý. Với các giải pháp đề xuất nêu trên, kiến nghị các cơ quan, đơn vị liên quan cần đẩy mạnh áp dụng công nghệ cào bóc tái chế nguội tại chỗ cho các tuyến đường đô thị nhằm góp phần nâng cao chất lượng mặt đường và mỹ quan đô thị.

Nguồn: Tạp chí GTVT

Tìm theo ngày :

Đánh giá

(Di chuột vào ngôi sao để chọn điểm)