Tổ chức các hoạt động của Bộ Giao thông vận tải hưởng ứng Ngày chuyển đổi số quốc gia năm 2022

Thứ sáu, 23/09/2022 09:21 GMT+7

Bộ GTVT vừa ban hành Văn bản số 9662/BGTVT-TTCNTT gửi các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp trực thuộc Bộ về việc Tổ chức các hoạt động của Bộ Giao thông vận tải hưởng ứng Ngày chuyển đổi số quốc gia năm 2022.

Văn bản nêu rõ: Thực hiện chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ và Văn bản hướng dẫn triển khai của Bộ Thông tin và Truyền thông, Bộ Giao thông vận tải đề nghị các các cơ quan, đơn vị trực thuộc thực hiện các nội dung sau:

1. Căn cứ chức năng, nhiệm vụ, điều kiện thực tế tổ chức các hoạt động phù hợp, như:
- Triển khai các sáng kiến số trong lĩnh vực giao thông vận tải mà người dân, doanh nghiệp là đối tượng thụ hưởng như: giảm mức phí thanh toán trực tuyến các dịch vụ công trực tuyến nhằm nâng cao tỷ lệ sử dụng dịch vụ công trực tuyến của người dân, doanh nghiệp; phát động các sáng kiến khuyến mại, khuyến khích người tiêu dùng sử dụng sản phẩm, dịch vụ, ứng dụng vận tải số trong lĩnh vực đơn vị mình quản lý...
- Phối hợp tổ chức hoặc tổ chức tại đơn vị mình các hoạt động thể thao nhằm phát động phong trào thể thao cộng đồng với tinh thần khỏe trong môi trường thực để khỏe trong môi trường số; lồng ghép thông điệp về Ngày Chuyển đổi số trong mỗi hoạt động.
- Hiển thị bộ nhận diện biểu trưng của Ngày Chuyển đổi số quốc gia (đăng tải tại Cổng thông tin chuyển đổi số quốc gia, tại địa chỉ http://dx.gov.vn) trên trang/cổng thông tin điện tử của cơ quan, đơn vị.

2. Các cơ quan báo chí, truyền thông của Bộ đưa tin, lan truyền thông điệp về mục đích, ý nghĩa, hoạt động của Ngày Chuyển đổi số gia, trong toàn bộ tháng 10/2022 và thực hiện cao điểm từ ngày 01/10/2022 đến ngày 10/10/2022. Bộ Giao thông vận tải yêu cầu các cơ quan, đơn vị nghiêm túc triển khai thực hiện. Trong quá trình thực hiện, nếu có vướng mắc, báo cáo kịp thời về Bộ Giao thông vận tải (qua Trung tâm Công nghệ thông tin) để hướng dẫn, giải quyết.

Trước đó, ngày 22/4/2022, Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Quyết định số 505/QĐ- TTg về Ngày Chuyển đổi số quốc gia; theo đó, ngày 10 tháng 10 hằng năm được lựa chọn là Ngày Chuyển đổi số quốc gia. Chủ đề của Ngày Chuyển đổi số quốc gia năm 2022 là “Chuyển đổi số giải quyết các vấn đề của xã hội vì một cuộc sống tốt đẹp hơn cho người dân”.

Các hoạt động hưởng ứng Ngày Chuyển đổi số quốc gia năm nay tập trung vào phát động những sáng kiến mang lại lợi ích thiết thực cho người dân, thúc đẩy, quảng bá toàn dân tăng cường sử dụng sản phẩm, dịch vụ số, thúc đẩy phổ cập kỹ năng số, làm cho người dân được thụ hưởng kết quả do chuyển đổi số mang lại.

DT

Tìm theo ngày :

Đánh giá

(Di chuột vào ngôi sao để chọn điểm)