Sở GTVT Quảng Nam: Công tác cải cách hành chính đạt nhiều kết quả

Thứ năm, 01/11/2018 09:28 GMT+7

Theo báo cáo kết quả thực hiện công tác cải cách hành chính năm 2018 của Sở Giao thông vận tải (GTVT) Quảng Nam cho biết, ngay từ khi Trung tâm Hành chính công và Xúc tiến đầu tư được thành lập, Sở GTVT đã đăng ký 100% Thủ tục hành chính (TTHC) của Sở được giải quyết tại Trung tâm, 100% TTHC đăng ký tiếp nhận và trả kết quả qua hệ thống bưu chính. Đăng ký cắt giảm thời gian giải quyết đạt tỷ lệ 33%.

Ảnh minh họa

Năm 2018, Sở GTVT đã ban hành các Kế hoạch để làm cơ sở cho việc triển khai thực hiện TTHC như: Cải cách hành chính, tuyên truyền cải cách hành chính, rà soát TTHC, kiểm soát TTHC, khảo sát mức độ hài lòng của cơ quan, người dân, doanh nghiệp đối với các dịch vụ công do Sở cung ứng. Có 05 công chức (04 công chức biệt phái, 01 công chức trưng dụng) và 01 lao động hợp đồng của Sở làm việc tại Trung tâm Hành chính công. Sở GTVT đã có quyết định số 05/QĐ-SGTVT ngày 13/6/2018 về thành lập Tổ Một cửa tại Trung tâm Hành chính công, trong đó giao quyền cho đồng chí Phó Trưởng phòng Quản lý vận tải chịu trách nhiệm chính trong việc phân công nhiệm vụ, điều hành các thành viên Tổ Một cửa, làm đầu mối báo cáo kết quả giải quyết TTHC.

Sở GTVT có 02 phần mềm quản lý chuyên ngành được tích hợp vào phần mềm quản lý hành chính công của tỉnh: phần mềm quản lý Giấy phép lái xe và phần mềm quản lý vận tải đường bộ (hai phần mềm này được của Bộ GTVT xây dựng, tích hợp dữ liệu và quản lý thống nhất quản lý trong cả nước). Sở GTVT thường xuyên phối hợp với Trung tâm Công nghệ thông tin – Sở Thông tin và Truyền thông, Trung tâm Hành chính công trong việc điều hành phần mềm, luân chuyển hồ sơ, giám sát kết quả giải quyết TTHC và quản lý công chức được biệt phái, trưng dụng. Trong năm 2018 Sở đã có công văn số 857/SGTVT-VP ngày 12/4/2018 về việc điều chỉnh phần mềm hành chính công cho phù hợp với các thay đổi của Sở.

Hiện nay, Sở có 90/90 TTHC được giải quyết tại Trung tâm Hành chính công, trong đó có 52 TTHC đăng ký giải quyết 04 tại chỗ theo Quyết định số 1466/QĐ-UBND ngày 08/5/2018 của UBND tỉnh, Giám đốc Sở đã ủy quyền cho Tổ trưởng Tổ một cửa trực tiếp ký 33/52 TTHC, còn lại 19 TTHC sẽ được nhân viên hợp đồng của Sở trình Giám đốc Sở ký khi có thủ tục.

Về hiện đại hóa nền hành chính, Sở GTVT đã triển khai hiệu quả ứng dụng công nghệ thông tin trong giải quyết công việc. Hiện nay, tại Sở 100% CB,CC,VC và người lao động làm công việc chuyên môn tại Sở đều được bố trí máy vi tính để làm việc; 100% máy vi tính của CB,CC,VC làm việc đều được kết nối mạng internet, mạng Lan; 100% CB, CC, VC sử dụng, khai thác tốt hệ thống quản lý và điều hành công công việc của Sở trên trang web: qofice.sgtvt.quangnam.gov.vn.

Tất cả TTHC của Sở đều áp dụng dịch vụ công trực tuyến cấp độ 2, 27 TTHC áp dụng dịch vụ công trực tuyến cấp độ 3, 4. Sở GTVT đang phối hợp với Trung tâm Hành chính công và Xúc tiến đầu tư, Trung tâm công nghệ thông tin tiếp tục đẩy mạnh triển khai thực hiện chương trình một cửa điện tử, cung ứng dịch vụ công trực tuyến cấp độ 3, 4.

Nguồn: Cổng TTĐT Quảng Nam

Tìm theo ngày :

Đánh giá

(Di chuột vào ngôi sao để chọn điểm)