Đồng Tháp: Triển khai Dịch vụ công trực tuyến mức độ 4 đổi GPLX trên Cổng dịch vụ công Quốc gia

Thứ sáu, 08/10/2021 09:28 GMT+7

Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Tháp vừa yêu cầu Sở Tư pháp đề nghị các phòng công chứng; UBND các huyện, thành phố chỉ đạo Phòng Tư pháp, UBND các xã, phường, thị trấn triển khai dịch vụ công chứng thực bản sao điện tử từ bản chính giấy khám sức khỏe cho người lái xe trên Cổng dịch vụ công Quốc gia theo nội dung Công văn số 31/UBNDKSTTHC ngày 24/7/2020 của Chủ tịch UBND tỉnh về triển khai dịch vụ công chứng thực bản sao điện tử từ bản chính trên Cổng Dịch vụ công quốc gia; đồng thời, tuyên truyền về lợi ích của Dịch vụ công trực tuyến mức độ 4 đổi Giấy phép lái xe để người dân biết, sử dụng.

Văn phòng UBND tỉnh tổ chức tập huấn, hướng dẫn UBND cấp huyện, cấp xã, các phòng công chứng triển khai chứng thực bản sao điện tử từ bản chính để các cơ quan, đơn vị thực hiện theo đúng quy định.

UBND tỉnh Đồng Tháp cũng yêu cầu Sở Giao thông vận tải tiếp tục nâng cấp hạ tầng công nghệ thông tin, lựa chọn cán bộ, công chức có đủ trình độ chuyên môn, nghiệp vụ tham gia tập huấn, tiếp nhận phần mềm và chủ động liên hệ với đơn vị chức năng thuộc Bộ Giao thông vận tải để tổ chức triển khai Dịch vụ công trực tuyến mức độ 4 đổi giấy phép lái xe trên Cổng dịch vụ công Quốc gia theo đúng quy định.

Nguồn: Báo Đồng Tháp

Tìm theo ngày :

Đánh giá

(Di chuột vào ngôi sao để chọn điểm)