Đẩy nhanh tiến độ số hóa hồ sơ, kết quả giải quyết TTHC

Thứ năm, 20/10/2022 09:09 GMT+7

Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính yêu cầu các cấp, các ngành đẩy nhanh tiến độ số hóa hồ sơ, kết quả giải quyết thủ tục hành chính (TTHC) theo đúng quy định của Chính phủ.

Đẩy nhanh tiến độ số hóa hồ sơ, kết quả giải quyết TTHC - Ảnh 1.

Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính phát biểu chỉ đạo tại phiên họp

Ngày 19/10, Thủ tướng Phạm Minh Chính, Trưởng Ban Chỉ đạo cải cách hành chính (CCHC) của Chính phủ, đã chủ trì phiên họp thứ hai của Ban Chỉ đạo.

Đã số hóa và tạo lập gần 100 triệu dữ liệu dân cư được cấp số định danh cá nhân

Phát biểu tại phiên họp, Thủ tướng Phạm Minh Chính nêu rõ: CCHC luôn được Đảng, Nhà nước xác định là cấu phần quan trọng trong đột phá chiến lược về hoàn thiện thể chế; là khâu quan trọng nhằm xây dựng, hoàn thiện nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa trong sạch, vững mạnh, hiệu lực, hiệu quả, vì nhân dân phục vụ, vì sự phát triển của đất nước.

Trong 9 tháng qua, CCHC đã đạt được những chuyển biến tích cực, toàn diện trên các lĩnh vực, đặc biệt là trong xây dựng thể chế, chính sách pháp luật; cải cách TTHC; sắp xếp, tinh gọn tổ chức bộ máy, biên chế; cải cách chế độ công vụ, chuyển đổi số (CĐS)...

Về công tác TTHC, cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh tiếp tục được triển khai sâu rộng, tập trung vào cắt giảm, đơn giản hóa quy định kinh doanh, tăng cường phân cấp giải quyết TTHC và hiện đại hóa phương thức chỉ đạo, điều hành. Đồng thời cắt giảm, đơn giản hóa 657 quy định kinh doanh tại 73 văn bản; phê duyệt phương án cắt giảm, đơn giản hóa 183 quy định tại 19 văn bản quy phạm pháp luật. Cập nhật gần 17.800 quy định hiện hành trên Cổng tham vấn và tra cứu quy định kinh doanh.

Chính phủ đã phê duyệt phương án phân cấp thẩm quyền giải quyết 699/5.187 TTHC trên 100 lĩnh vực; ban hành kế hoạch rà soát, đơn giản hóa TTHC nội bộ trong hệ thống hành chính nhà nước giai đoạn 2022-2025.

11.700 bộ phận một cửa các cấp trên cả nước được thành lập (56 trung tâm phục vụ hành chính công cấp tỉnh); 53/63 địa phương hợp nhất Cổng Dịch vụ công và Hệ thống thông tin một cửa điện tử. Hơn 4.000 TTHC cung cấp dịch vụ công trực tuyến (trên 61%) và hoàn thành tích hợp, cung cấp 21/25 dịch vụ công thiết yếu theo Đề án 06 lên Cổng Dịch vụ công quốc gia.

Việc xây dựng và phát triển Chính phủ điện tử hướng tới Chính phủ số đạt kết quả tích cực. Nhiều văn bản quan trọng được ban hành (như các Nghị định quy định về cung cấp thông tin dịch vụ công trực tuyến của cơ quan nhà nước trên môi trường mạng, về định danh và xác thực điện tử…).

Nền tảng tích hợp, chia sẻ dữ liệu quốc gia tiếp tục được hoàn thiện, từng bước kết nối, chia sẻ dữ liệu giữa các bộ, ngành, địa phương. Các nền tảng, hệ thống thông tin hiện đại hóa công tác chỉ đạo, điều hành, phục vụ người dân, doanh nghiệp tiếp tục được vận hành, phát triển (hơn 15,2 triệu văn bản điện tử được gửi, nhận giữa các cơ quan hành chính nhà nước các cấp trên Trục liên thông văn bản quốc gia; 1.350 phiếu điện tử lấy ý kiến thành viên Chính phủ thực hiện trên Hệ thống thông tin phục vụ họp và xử lý công việc của Chính phủ).

Hệ thống theo dõi thực hiện nhiệm vụ Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ giao được xây dựng, đưa vào vận hành. Các cơ sở dữ liệu (CSDL) quốc gia, CSDL chuyên ngành được đẩy mạnh triển khai, đặc biệt là CSDL quốc gia về dân cư, đã số hóa và tạo lập gần 100 triệu dữ liệu dân cư được cấp số định danh cá nhân; cấp hơn 73 triệu thẻ căn cước có gắn chíp điện tử cho công dân...

Đẩy nhanh tiến độ số hóa hồ sơ, kết quả giải quyết TTHC - Ảnh 2.

Toàn cảnh phiên họp

Tháng 12/2022, hoàn thành việc chuẩn hóa kết quả giải quyết TTHC trên CSDL quốc gia về TTHC

Về định hướng nhiệm vụ, giải pháp thời gian tới, Thủ tướng đề nghị các cấp, các ngành cần xác định CCHC là một khâu quan trọng, đột phá, phải được triển khai mạnh mẽ, đồng bộ ở tất cả các cấp, các ngành trên cơ sở quan điểm đầu tư cho CCHC là đầu tư cho phát triển, lấy người dân, doanh nghiệp làm trung tâm.

Thủ tướng yêu cầu, khẩn trương, tập trung triển khai 59 nhiệm vụ, nhóm nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm để cải cách mạnh mẽ quy định, TTHC, cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh, hiện đại hóa phương thức chỉ đạo, điều hành theo Nghị quyết 131/NQ-CP ngày 06/10/2022; Đề án đổi mới thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết TTHC giai đoạn 2021-2025; Chương trình cắt giảm, đơn giản hóa quy định liên quan đến hoạt động kinh doanh giai đoạn 2020-2025 (Nghị quyết số 68/NQ-CP ngày 12/5/2020).

Các nhiệm vụ cần hoàn thành ngay gồm thực thi các phương án cắt giảm, đơn giản hóa quy định liên quan đến hoạt động kinh doanh và phương án phân cấp trong giải quyết TTHC đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt; các bộ chưa có phương án thì khẩn trương hoàn thiện, trình Thủ tướng. Đồng thời tiếp tục triển khai thực hiện Kế hoạch rà soát, đơn giản hóa TTHC nội bộ giai đoạn 2022-2025; cập nhật đầy đủ, chính xác, công khai, kịp thời và thực hiện tham vấn các quy định, phương án cắt giảm, đơn giản hóa quy định liên quan đến hoạt động kinh doanh trên Cổng tham vấn và tra cứu quy định kinh doanh.

Trong tháng 12 năm 2022 hoàn thành việc chuẩn hóa kết quả giải quyết TTHC trên CSDL quốc gia về TTHC; tổ chức kiện toàn bộ phận một cửa các cấp, triển khai Bộ nhận diện thương hiệu.

Đồng thời cần đẩy nhanh tiến độ số hóa hồ sơ, kết quả giải quyết TTHC theo đúng quy định của Chính phủ tại Nghị định số 45/2020/NĐ-CP và Nghị định số 107/2021/NĐ-CP. Phấn đấu trong tháng 11 năm 2022, chậm nhất trong quý I năm 2023, hoàn thành việc hợp nhất Cổng Dịch vụ công với Hệ thống thông tin một cửa điện tử cấp bộ, cấp tỉnh thành Hệ thống thông tin giải quyết TTHC tập trung duy nhất của bộ, tỉnh; hoàn thành kết nối, tích hợp, chia sẻ dữ liệu kết quả giải quyết TTHC.

Thủ tướng lưu ý, tập trung triển khai thực hiện hiệu quả các nhiệm vụ phát triển Chính phủ số; đẩy mạnh ứng dụng CNTT, CĐS, nâng cao hiệu quả của cơ quan hành chính nhà nước. Tổ chức thực hiện có chất lượng, hiệu quả các nhiệm vụ, giải pháp trong Chương trình CĐS quốc gia, Chiến lược phát triển Chính phủ điện tử hướng tới Chính phủ số, Đề án phát triển ứng dụng dữ liệu về dân cư, định danh và xác thực điện tử (Đề án 06) và nhiệm vụ hiện đại hóa phương thức chỉ đạo, điều hành, thúc đẩy CĐS.

Bên cạnh đó cần đẩy mạnh thông tin truyền thông, tạo đồng thuận xã hội cao để nhân dân hiểu, nhân dân làm có hiệu quả, các cơ quan truyền thông tăng cường thời lượng, chú ý phản ánh các mô hình hay, kinh nghiệm tốt, cách làm hiệu quả, nêu các tồn tại, hạn chế và góp ý, hiến kế để các cơ quan làm tốt hơn nữa công tác này./.

Nguồn: Tạp chí điện tử Thông tin và Truyền thông

Tìm theo ngày :

Đánh giá

(Di chuột vào ngôi sao để chọn điểm)