Đảng ủy TCT Quản lý bay VN coi trọng công tác phát triển đảng viên

Thứ tư, 10/01/2018 08:55 GMT+7

Xác định bồi dưỡng, kết nạp đảng viên là một trong những công việc quan trọng trong công tác xây dựng đảng, kết thúc năm 2017, công tác phát triển đảng viên tại Đảng bộ Tổng công ty Quản lý bay Việt Nam đã đạt được nhiều kết quả khả quan vì đã tập trung nâng cao chất lượng đảng viên, trẻ hóa đội ngũ đảng viên đồng thời vừa đảm bảo tính kế thừa, vừa có tính đổi mới, phát huy.

Ngay từ đầu năm, Đảng ủy Tổng công ty đã ban hành những chỉ thị, nghị quyết đồng thời quyết liệt lãnh đạo, chỉ đạo các đảng bộ, chi bộ trực thuộc xây dựng kế hoạch bồi dưỡng, đào tạo những quần chúng ưu tú xuất sắc trong lao động, hăng say trong học tập, có tư tưởng lập trường vững vàng, giác ngộ lý tưởng chính trị, có nguyện vọng chính đáng muốn được đứng trong hàng ngũ của đảng. Trong đó tập trung làm tốt những việc cụ thể:

Một là: Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, giáo dục cho quần chúng nhận thức sâu sắc về Đảng, hiểu rõ ý nghĩa, mục đích khi được đứng trong hàng ngũ của Đảng, từ đó có động cơ đúng đắn để phấn đấu vào Đảng. Tăng cường công tác bồi dưỡng lý luận chính trị cho các quần chúng ưu tú để có bản lĩnh chính trị vững vàng, nắm rõ, hiểu sâu chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước.

Bí thư chi bộ Tổng hợp- Đảng bộ bộ phận Văn phòng
Tổng công ty trao Quyết định kết nạp cho đảng viên mới

Hai là: Làm tốt công tác tạo nguồn, xây dựng kế hoạch kết nạp đảng viên sát với tình hình đơn vị, coi trọng cả số lượng và chất lượng. Chú trọng lựa chọn những quần chúng ưu tú nhiệt huyết, sẵn sàng cống hiến hết mình cho đảng, cho tổ quốc và cho cơ quan, đơn vị.

Ba là: Thực hiện đúng nguyên tắc, thủ tục, quy trình và quy định, hướng dẫn của Trung ương về kết nạp đảng viên. Các cấp ủy cần tập trung làm tốt, đầy đủ các bước trong quy trình thẩm tra, xác minh thực hiện theo đúng quy định của đảng, đảm bảo sự ổn định, vững chắc, xuyên suốt trong toàn bộ hệ thống từ Đảng bộ Tổng công ty đến các đảng bộ, chi bộ cơ sở.

Bốn là: Đổi mới công tác kết nạp đảng viên vào hàng tháng thay vì theo quý như trước đây để tạo điều kiện hết sức thuận lợi, linh hoạt cho các đảng bộ, chi bộ trong công tác phát triển đảng viên.

Năm là: Thực hiện tốt việc phân công, phân nhiệm đối với cán bộ, đảng viên trong việc giúp đỡ quần chúng ưu tú vào Đảng. Bồi dưỡng, xây dựng đội ngũ đảng viên kế cận đưa vào trong quy hoạch để kịp thời bổ sung vào cấp ủy hàng năm.

Nhờ thực hiện một cách nghiêm túc, triệt để những yếu tố trên, năm 2017 công tác phát triển đảng viên tại Đảng bộ Tổng công ty đã có những chuyển biến tích cực, tạo được những dấu ấn đậm nét trong toàn Đảng bộ Bộ Giao thông vận tải. Kết quả tính đến hết tháng 12/2017, toàn Đảng bộ đã tổ chức bồi dưỡng cảm tình đảng cho 90 quần chúng ưu tú, bồi dưỡng lý luận chính trị cho 86 đảng viên mới, kết nạp 100 đảng viên, công nhận chính thức 127 đảng viên dự bị và đề nghị phát thẻ đảng cho 145 đảng viên. Năm 2017, toàn Đảng bộ Bộ Giao thông vận tải kết nạp được gần 500 đảng viên thì con số 100 đảng viên đã được kết nạp trong năm của đơn vị đã cho thấy Đảng ủy Tổng công ty đã rất quan tâm, coi trọng công tác phát triển đảng viên để luôn là một trong những Đảng bộ lớn trong Đảng bộ Bộ Giao thông vận tải. Đây là những yếu tố thuận lợi tạo tiền đề cho việc thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đảng bộ Tổng công ty lần thứ VII nhiệm kỳ 2015-2020, đặt ra mục tiêu phấn đấu kết nạp đảng viên tăng 5% so với nhiệm kỳ trước trong thời gian từ nay đến hết nhiệm kỳ.

Phát huy những kết quả đã đạt được, trong thời gian tới, Đảng ủy Tổng công ty tiếp tục quan tâm đến công tác phát triển đảng viên mới, đảm bảo cả về chất lượng và số lượng; tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ mà Nghị quyết số 29-NQ/ĐU ngày 20/10/2016 của Đảng ủy Tổng công ty đã ban hành về “Nâng cao chất lượng chi bộ và nâng cao chất lượng công tác phát triển đảng viên”; tiếp tục thực hiện tốt Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) về công tác xây dựng Đảng; đẩy mạnh việc thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị về "Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh"; nâng cao hiệu quả hoạt động của công tác dân vận và hoạt động của các tổ chức đoàn thể chính trị - xã hội, phát huy sức mạnh tổng hợp xây dựng Đảng bộ Tổng công ty không ngừng lớn mạnh và phát triển bền vững.
 

Nguồn: VATM

Đánh giá

(Di chuột vào ngôi sao để chọn điểm)
   capcha_img