Đảng ủy Trường ĐH Công nghệ GTVT học tập, quán triệt Nghị quyết Trung ương 6, khóa XII

Thứ hai, 22/01/2018 16:17 GMT+7

Ngày 15/01/2018, Đảng ủy Trường Đại học Công nghệ GTVT tổ chức buổi học tập, quán triệt và triển khai thực hiện Nghị quyết Hội nghị lần thứ sáu BCH Trung ương (khóa XII), giúp cho toàn thể cán bộ, đảng viên, viên chức, người lao động và sinh viên của Nhà trường nắm vững nội dung cơ bản, những quan điểm và các giải pháp được nêu trong các nghị quyết Hội nghị trung ương 6, khóa XII của Đảng.

Đồng chí Đào Văn Đông - Bí thư Đảng ủy, Hiệu trưởng Nhà trường phát biểu tại hội nghị  Thông qua hội nghị này, cán bộ, đảng viên trong toàn Trường nắm vững nội dung cơ bản được nêu trong văn kiện Nghị quyết Hội nghị lần thứ 6 khóa XII, trên cơ sở đó mỗi cán bộ, đảng viên nâng cao nhận thức, phát huy trí tuệ, tính chủ động, sáng tạo trong tổ chức thực hiện để đưa Nghị quyết Đảng vào cuộc sống; đồng thời nắm được những nhiệm vụ trọng tâm sẽ được triển khai trong năm học này.

Toàn cảnh Hội nghị học tập, quán triệt và triển khai thực hiện Nghị quyết Hội nghị lần thứ 6 BCH TW (khóa XII)

Tới dự Hội nghị có đồng chí Phạm Ngọc - Giảng viên cao cấp, Trưởng phòng lý luận chính trị - Ban Tuyên giáo Thành ủy Hà Nội với vai trò là báo cáo viên. Về phía Trường Đại học Công nghệ GTVT có đồng chí Đào Văn Đông - Bí thư Đảng uỷ, Hiệu trưởng; đồng chí Vũ Ngọc Khiêm - Phó Bí thư Đảng uỷ, Phó Hiệu trưởng; đồng chí Nguyễn Hoàng Long - Phó Bí thư Đảng uỷ, Phó Hiệu trưởng; các đồng chí trong Ban thường vụ đảng uỷ; BCH Đảng bộ Trường, Công đoàn, Đoàn thanh niên, các đồng chí Trường, Phó các đơn vị cùng toàn thể các cán bộ, đảng viên, viên chức, đảng viên là sinh viên đang theo học tại Trường (Cơ sở đào tạo Hà Nội).

Đồng chí Đào Văn Đông - Bí thư Đảng ủy, Hiệu trưởng Nhà trường phát biểu tại hội nghị  Thông qua hội nghị này, cán bộ, đảng viên trong toàn Trường nắm vững nội dung cơ bản được nêu trong văn kiện Nghị quyết Hội nghị lần thứ 6 khóa XII, trên cơ sở đó mỗi cán bộ, đảng viên nâng cao nhận thức, phát huy trí tuệ, tính chủ động, sáng tạo trong tổ chức thực hiện để đưa Nghị quyết Đảng vào cuộc sống; đồng thời nắm được những nhiệm vụ trọng tâm sẽ được triển khai trong năm học này.

Đồng chí Phạm Ngọc - Báo cáo viên cao cấp trình bày các nội dung Nghị quyết tại hội nghị

Tại Hội nghị, các cán bộ, đảng viên đã nghe đồng chí Phạm Ngọc báo cáo về học tập, quán triệt và triển khai thực hiện Nghị quyết Hội nghị trung ương 6, khóa XII của Đảng, đặc biệt là nghị quyết về "Tiếp tục đổi mới hệ thống tổ chức và quản lý, nâng cao chất lượng và hiệu quả hoạt động của các đơn vị sự nghiệp công lập".

Đồng chí Đào Văn Đông - Bí thư Đảng ủy, Hiệu trưởng Nhà trường phát biểu tại hội nghị  Thông qua hội nghị này, cán bộ, đảng viên trong toàn Trường nắm vững nội dung cơ bản được nêu trong văn kiện Nghị quyết Hội nghị lần thứ 6 khóa XII, trên cơ sở đó mỗi cán bộ, đảng viên nâng cao nhận thức, phát huy trí tuệ, tính chủ động, sáng tạo trong tổ chức thực hiện để đưa Nghị quyết Đảng vào cuộc sống; đồng thời nắm được những nhiệm vụ trọng tâm sẽ được triển khai trong năm học này.

Đồng chí Đào Văn Đông - Bí thư Đảng ủy, Hiệu trưởng Nhà trường phát biểu tại hội nghị

Thông qua hội nghị này, cán bộ, đảng viên trong toàn Trường nắm vững nội dung cơ bản được nêu trong văn kiện Nghị quyết Hội nghị lần thứ 6 khóa XII, trên cơ sở đó mỗi cán bộ, đảng viên nâng cao nhận thức, phát huy trí tuệ, tính chủ động, sáng tạo trong tổ chức thực hiện để đưa Nghị quyết Đảng vào cuộc sống; đồng thời nắm được những nhiệm vụ trọng tâm sẽ được triển khai trong năm học này.

Nguyễn Chung

Đánh giá

(Di chuột vào ngôi sao để chọn điểm)
   capcha_img