Đảng ủy Bộ GTVT bồi dưỡng nghiệp vụ cấp ủy chi bộ

Thứ tư, 23/05/2018 10:04 GMT+7

Thực hiện chỉ đạo của Thường trực Đảng ủy Bộ GTVT, sáng 23/5, tại Hà Nội, Đảng ủy Tổng cục Đường bộ Việt Nam, Trường Cán bộ quản lý GTVT, Đảng ủy Viện Chiến lược và phát triển GTVT, Đảng ủy các Ban QLDA trực thuộc Đảng ủy Bộ phối hợp tổ chức Hội nghị Bồi dưỡng nghiệp vụ công tác Đảng cho cấp ủy viên chi bộ năm 2018. Hội nghị diễn ra trong hai ngày 23 và 24/5/2018.

Tới dự Hội nghị có các đồng chí: Đào Văn Tiến - Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy Bộ, Trưởng ban Tổ chức Đảng ủy Bộ, Vụ trưởng, Chánh Văn phòng Đảng - Đoàn thể Bộ; Đoàn Huy Khương - Ủy viên BCH Đảng bộ Bộ, Phó Trưởng ban Thường trực Ban Tổ chức Đảng ủy Bộ; Đặng Thị Minh Hảo - Giảng viên chính, Khoa Xây dựng Đảng, Trường Đào tạo cán bộ Lê Hồng Phong; Ngô Anh Tuấn - Bí thư Đảng ủy, Q. Hiệu trưởng Trường Cán bộ QLGTVT; Nguyễn Đức Hoài - Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy Tổng cục Đường bộ Việt Nam; các đồng chí bí thư, phó bí thư, chi ủy viên của các chi bộ trực thuộc các đảng bộ cơ sở trong Đảng bộ Bộ GTVT...

Đồng chí Ngô Anh Tuấn - Bí thư Đảng ủy, Q. Hiệu trưởng Trường Cán bộ QLGTVT

Công bố Quyết định mở lớp và Chương trình bồi dưỡng nghiệp vụ cho cấp ủy viên chi bộ năm 2018

Phát biểu tại Hội nghị, đồng chí Đào Văn Tiến - Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy Bộ, Trưởng ban Tổ chức Đảng ủy Bộ, Vụ trưởng, Chánh Văn phòng Đảng - Đoàn thể cho biết, quán triệt, triển khai và thực hiện Kết luận 18-KL/TW ngày 22/9/2017 của Ban Bí thư Trung ương Đảng về tiếp tục đẩy mạnh thực hiện Chỉ thị số 10-CT/TW của Ban Bí thư Trung ương Đảng (khóa X) “Về nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ” trong tình hình mới, một trong những nhiệm vụ giải pháp trọng tâm đó là:

Thường xuyên củng cố, kiện toàn, nâng cao chất lượng chi ủy viên. Đổi mới nội dung, phương pháp bồi dưỡng, tập huấn nghiệp vụ công tác đảng, kỹ năng tổ chức sinh hoạt chi bộ cho bí thư chi bộ. Quy định rõ trách nhiệm của đảng viên trong việc chấp hành chế độ sinh hoạt đảng và thực hiện nhiệm vụ được chi bộ phân công; trách nhiệm của chi ủy, bí thư chi bộ trong việc duy trì và nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ, góp phần ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện "tự diễn biến", "tự chuyển hóa" trong nội bộ.

Theo đồng chí Đào Văn Tiến, thực tiễn đã chứng minh, những chi bộ duy trì sinh hoạt nền nếp, có nội dung sinh hoạt phong phú, hình thức đa dạng; cấp ủy, đảng viên có tinh thần ý thức trách nhiệm cao thì chi bộ luôn hoàn thành tốt và hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ. Việc tổ chức  bồi dưỡng nghiệp vụ công tác đảng nhằm cung cấp thông tin, cập nhật nội dung văn bản mới, trao đổi phương pháp và kinh nghiệm hoạt động cho các đồng chí cấp ủy viên là hết sức quan trọng và cần thiết, giúp chi bộ, cấp ủy viên thực hiện và hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị, chuyên môn cũng như công tác xây dựng Đảng.

Tới dự Hội nghị có các đồng chí: Đào Văn Tiến - Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy Bộ, Trưởng ban Tổ chức Đảng ủy Bộ, Vụ trưởng, Chánh Văn phòng Đảng - Đoàn thể Bộ; Đoàn Huy Khương - Ủy viên BCH Đảng bộ Bộ, Phó Trưởng ban Thường trực Ban Tổ chức Đảng ủy Bộ; các đồng chí bí thư, phó bí thư, chi ủy viên của các chi bộ trực thuộc các đảng bộ cơ sở trong Đảng bộ Bộ GTVT... Đồng chí Đào Văn Tiến phát biểu khai mạc lợp bồi dưỡng Phát biểu tại Hội nghị, đồng chí Đào Văn Tiến - Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy Bộ, Trưởng ban Tổ chức Đảng ủy Bộ, Vụ trưởng, Chánh Văn phòng Đảng - Đoàn thể cho biết, quán triệt, triển khai và thực hiện Kết luận 18-KL/TW ngày 22/9/2017 của Ban Bí thư Trung ương Đảng về tiếp tục đẩy mạnh thực hiện Chỉ thị số 10-CT/TW của Ban Bí thư Trung ương Đảng (khóa X) “Về nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ” trong tình hình mới, một trong những nhiệm vụ giải pháp trọng tâm đó là:  Thường xuyên củng cố, kiện toàn, nâng cao chất lượng chi ủy viên. Đổi mới nội dung, phương pháp bồi dưỡng, tập huấn nghiệp vụ công tác đảng, kỹ năng tổ chức sinh hoạt chi bộ cho bí thư chi bộ. Quy định rõ trách nhiệm của đảng viên trong việc chấp hành chế độ sinh hoạt đảng và thực hiện nhiệm vụ được chi bộ phân công; trách nhiệm của chi ủy, bí thư chi bộ trong việc duy trì và nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ, góp phần ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện "tự diễn biến", "tự chuyển hóa" trong nội bộ. Theo đồng chí Đào Văn Tiến, thực tiễn đã chứng minh, những Chi bộ duy trì sinh hoạt nền nếp, có nội dung sinh hoạt phong phú, hình thức đa dạng; cấp ủy, đảng viên có tinh thần ý thức trách nhiệm cao thì chi bộ luôn hoàn thành tốt và hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ. Việc tổ chức  bồi dưỡng nghiệp vụ công tác đảng nhằm cung cấp thông tin, cập nhật nội dung văn bản mới, trao đổi phương pháp và kinh nghiệm hoạt động cho các đồng chí cấp ủy viên là hết sức quan trọng và cần thiết, giúp chi bộ, cấp ủy viên thực hiện và hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị, chuyên môn cũng như công tác xây dựng Đảng. “Xác định được điều đó, ngay sau Đại hội các chi bộ trực thuộc nhiệm kỳ 2017 - 2020 (toàn Đảng bộ Bộ có 926 chi bộ trực thuộc, 1.787 cấp ủy viên). Ban Thường vụ Đảng ủy Bộ chủ trương mở các lớp bồi dưỡng nghiệp vụ công tác Đảng cho cấp ủy chi bộ với các chuyên đề liên quan trực tiếp đến hoạt động của chi bộ, qua đó giúp các học viên nhận thức sâu hơn, nắm chắc hơn về chức năng, nhiệm vụ của chi bộ, bí thư chi bộ và cấp ủy viên” - đồng chí Đào Văn Tiến nói. Để lớp bồi dưỡng nghiệp vụ cấp ủy chi bộ thật sự thành công, thu được nhiều kết quả, đồng chí Đào Văn Tiến đề nghị các đồng chí học viên tham dự lớp học đầy đủ, nghiêm túc; tập trung theo dõi, lắng nghe, ghi chép cẩn thận; tích cực trao đổi, thảo luận với tinh thần hết sức cầu thị; nắm bắt các vấn đề thật chắc, thật kỹ để sau khi lớp học kết thúc, mỗi cấp ủy viên có thể áp dụng ngay những kiến thức đã được tiếp thu, trao đổi tại lớp học vào thực tiễn hoạt động của mình nhằm phát huy, nâng cao hơn nữa vai trò, vị trí và chất lượng sinh hoạt chi bộ trong tình hình mới.  Đồng chí Đào Văn Tiến cũng đề nghị Trường Cán bộ quản lý GTVT, Đảng ủy Tổng Cục Đường bộ Việt Nam, Đảng ủy Viện Chiến lược và phát triển GTVT, Đảng ủy các Ban Quản lý dự án trực thuộc Đảng ủy Bộ phối hợp chặt chẽ, bảo đảm các điều kiện cần thiết để lớp học có chất lượng và thu được nhiều kết quả. Lớp học là dịp để các học viên học hỏi, trao đổi, chia sẻ những kinh nghiệm của cấp ủy viên, chi bộ. Tại lớp học, các học viên được nghe các giảng viên, báo cáo viên có nhiều kinh nghiệm trình bày, trao đổi các nội dung như: Chức năng, nhiệm vụ của chi bộ, bí thư chi bộ; công tác phát triển đảng, quản lý đảng viên; công tác xây dựng củng cố tổ chức đảng; việc thực hiện nhiệm vụ kiểm tra, giám sát; công tác quản lý, ghi chép hồ sơ, sổ sách ở chi bộ; phổ biến nội dung văn bản mới của TW; quan sát, trao đổi qua việc thực hiện sinh hoạt chi bộ thường kỳ, sinh hoạt chuyên đề mẫu.  Bên cạnh đó, lớp học cũng là dịp để các học viên trao đổi, chia sẻ những kinh nghiệm hay, cách làm tốt, cùng tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc trong thực hiện nhiệm vụ của chi bộ, cấp ủy viên. Xuân Nguyên

Đồng chí Đào Văn Tiến phát biểu tại Hội nghị

“Xác định được điều đó, ngay sau Đại hội các chi bộ trực thuộc nhiệm kỳ 2017 - 2020 (toàn Đảng bộ Bộ có 926 chi bộ trực thuộc, 1.787 cấp ủy viên). Ban Thường vụ Đảng ủy Bộ chủ trương mở các lớp bồi dưỡng nghiệp vụ công tác Đảng cho cấp ủy chi bộ với các chuyên đề liên quan trực tiếp đến hoạt động của chi bộ, qua đó giúp các học viên nhận thức sâu hơn, nắm chắc hơn về chức năng, nhiệm vụ của chi bộ, bí thư chi bộ và cấp ủy viên” - đồng chí Đào Văn Tiến nói.

Để lớp bồi dưỡng nghiệp vụ cấp ủy chi bộ thật sự thành công, thu được nhiều kết quả, đồng chí Đào Văn Tiến đề nghị các đồng chí học viên tham dự lớp học đầy đủ, nghiêm túc; tập trung theo dõi, lắng nghe, ghi chép cẩn thận; tích cực trao đổi, thảo luận với tinh thần hết sức cầu thị; nắm bắt các vấn đề thật chắc, thật kỹ để sau khi lớp học kết thúc, mỗi cấp ủy viên có thể áp dụng ngay những kiến thức đã được tiếp thu, trao đổi tại lớp học vào thực tiễn hoạt động của mình nhằm phát huy, nâng cao hơn nữa vai trò, vị trí và chất lượng sinh hoạt chi bộ trong tình hình mới. 

Đồng chí Đào Văn Tiến cũng đề nghị Trường Cán bộ quản lý GTVT, Đảng ủy Tổng cục Đường bộ Việt Nam, Đảng ủy Viện Chiến lược và phát triển GTVT, Đảng ủy các Ban Quản lý dự án trực thuộc Đảng ủy Bộ phối hợp chặt chẽ, bảo đảm các điều kiện cần thiết để lớp học có chất lượng và thu được nhiều kết quả.

Lớp học là dịp để các học viên học hỏi, trao đổi, chia sẻ những kinh nghiệm của cấp ủy viên, chi bộ.

Tại lớp học, các học viên được nghe các giảng viên, báo cáo viên có nhiều kinh nghiệm trình bày, trao đổi các nội dung như: Chức năng, nhiệm vụ của chi bộ, bí thư chi bộ; công tác phát triển đảng, quản lý đảng viên; công tác xây dựng củng cố tổ chức đảng; việc thực hiện nhiệm vụ kiểm tra, giám sát; công tác quản lý, ghi chép hồ sơ, sổ sách ở chi bộ; phổ biến nội dung văn bản mới của TW; quan sát, trao đổi qua việc thực hiện sinh hoạt chi bộ thường kỳ, sinh hoạt chuyên đề mẫu.

Bên cạnh đó, lớp học cũng là dịp để các học viên trao đổi, chia sẻ những kinh nghiệm hay, cách làm tốt, cùng tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc trong thực hiện nhiệm vụ của chi bộ, cấp ủy viên.

Xuân Nguyên

Đánh giá

(Di chuột vào ngôi sao để chọn điểm)
   capcha_img