Công bố vùng nưóc cảng biển thuộc địa phận tỉnh Thái Bình, tỉnh Nam Định và khu vực quản lý của Cảng vụ hàng hải Thái Bình (14/08/2020)

Ngày 10/8/2020, Thứ trưởng Nguyễn Văn Công đã ký ban hành Thông tư số 16/2020/TT-BGTVT Công bố vùng nưóc các cảng biển thuộc địa phận tỉnh Thái Bình, tỉnh Nam Định và khu vực quản lý của Cảng vụ hàng hải Thái Bình.

Triển khai đánh giá tình hình thực hiện kế hoạch đầu tư công năm 2020 và xây dựng kế hoạch đầu tư công năm 2021 (14/08/2020)

Ngày 13/8/2020, Bộ GTVT đã có Công điện số 15/CĐ-BGTVT yêu cầu các Chủ đầu tư, Ban Quản lý dự án nghiêm túc triển khai việc đánh giá tình hình thực hiện kế hoạch đầu tư công năm 2020 và xây dựng kế hoạch đầu tư công năm 2021.

Cảng thủy nội địa Tân Cảng Thốt Nốt được tiếp nhận phương tiện thủy nước ngoài (12/08/2020)

Ngày 07/8/2020, Thứ trưởng Nguyễn Nhật đã ký Quyết định số: 1565/QĐ-BGTVT Công bố Cảng thủy nội địa Tân Cảng Thốt Nốt được tiếp nhận phương tiện thủy nước ngoài.

Tiếp tục thực hiện nghiêm các biện pháp ngăn ngừa dịch bệnh Covid-19 trong hoạt động vận tải  (11/08/2020)

Ngày 10/8/2020, Bộ GTVT đã có Văn bản số 7770/BGTVT-CYT yêu cầu các đơn vị trực thuộc Bộ; Sở GTVT các tỉnh, thành phố khẩn trương thực hiện nghiêm các biện pháp ngăn ngừa dịch bệnh Covid-19 trong hoạt động vận tải.

Ban hành tiêu chuẩn, định mức sử dụng máy móc, thiết bị chuyên dùng phòng thực hành, thí nghiệm của Trường Đại học Hàng hải Việt Nam (10/08/2020)

Ngày 04/8/2020, Thứ trưởng Nguyễn Văn Công đã ký Quyết định số 1510/QĐ-BGTVT ban hành tiêu chuẩn, định mức sử dụng máy móc, thiết bị chuyên dùng phòng thực hành, thí nghiệm của Trường Đại học Hàng hải Việt Nam.

Trả lời kiến nghị của cử tri tỉnh Lâm Đồng về quản lý hành lang an toàn đường bộ, thu phí tự động không dừng  (06/08/2020)

Ngày 3/8/2020, Bộ GTVT đã có Văn bản số 7549 /BGTVT-KCHT gửi Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Lâm Đồng về việc trả lời kiến nghị của cử tri gửi tới Kỳ họp thứ 9, Quốc hội khóaXlV.

Trả lời kiến nghị của cử tri tỉnh Ninh Thuận về việc đảm bảo ATGT dọc tuyến đường tránh QL27 và trên QL1 (05/08/2020)

Ngày 4/8/2020, Bộ GTVT đã có Văn bản số 7599/BGTVT-KCHT gửi Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Ninh Thuận về việc trả lời kiến nghị cử tri gửi tới Kỳ họp thứ 9, Quốc hội khóa XIV.

Trả lời kiến nghị của cử tri tỉnh Đồng Tháp về biện pháp đảm bảo ATGT tại các tuyến đường dẫn lên cầu Cao Lãnh, cầu Vàm Cống (05/08/2020)

Ngày 4/8/2020, Bộ GTVT đã có Văn bản số 7578/BGTVT-KCHT gửi Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Đồng Tháp về việc trả lời cử tri gửi tới Kỳ họp thứ 9 của Quốc hội khóa  XIV.

Trang: Tiếp Cuối
Tìm theo ngày :