Tài liệu cuộc họp về dự thảo Thông tư quy định về việc kiểm tra chất lượng, an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường phương tiện giao thông đường sắt

Thứ sáu, 02/03/2018 15:29 GMT+7
Ngày 8/2/2018, Lãnh đạo Vụ Khoa học - Công nghệ đã chủ trì cuộc họp thẩm định thống nhất các ý kiến góp ý cho dự thảo Thông tư và đã có Thông báo số 63/TB-BGTVT ngày 12/2/2018 thông báo các ý kiến thống nhất tại cuộc họp về dự thảo Thông tư quy định về kiểm tra chất lượng, an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường phương tiện giao thông đường sắt.

Căn cứ Thông báo số 63/TB-BGTVT, Cục Đăng kiểm Việt Nam đã tiếp thu, chỉnh sửa và hoàn thiện dự thảo 3 Thông tư và đã có Văn bản số 1262/ĐKVN-ĐS ngày 27/2/2018 trình dự thảo Thông tư sau cuộc họp tại Bộ GTVT.

Để chuẩn bị cho cuộc họp cấp Bộ do Thứ trưởng Bộ GTVT Nguyễn Ngọc Đông chủ trì vào tuần sau, Vụ Khoa học - Công nghệ xin đăng tải tài liệu liên quan đến dự thảo Thông tư quy định về việc kiểm tra chất lượng, an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường phương tiện giao thông đường sắt.

Tài liệu phục vụ cuộc họp các cơ quan, đơn vị xem tại đây.

 

Vụ Khoa học - Công nghệ

Tìm theo ngày :

Đánh giá

(Di chuột vào ngôi sao để chọn điểm)