Dự kiến 20/10 khai mạc kỳ họp 6, Quốc hội khóa XII

Thứ hai, 21/09/2009 07:24 GMT+7
Kết luận phiên họp thứ 23 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội, chiều 18/9, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Phú Trọng cho biết kỳ họp thứ 6, Quốc hội khóa XII, dự kiến khai mạc vào ngày 20/10/2009.
Kết luận phiên họp thứ 23 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội, chiều 18/9, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Phú Trọng cho biết kỳ họp thứ 6, Quốc hội khóa XII, dự kiến khai mạc vào ngày 20/10/2009.
 
Theo Chủ tịch Quốc hội, trong 8 ngày làm việc vừa qua, Ủy ban đã hoàn thành việc thảo luận, góp ý kiến vào 8 dự án Luật là Thuế tài nguyên; Thuế nhà, đất; Sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả; Ngân hàng Nhà nước Việt Nam; Các tổ chức tín dụng (sửa đổi); Thi hành án dân sự; Nuôi con nuôi và Người Tàn tật.
 
Ủy ban cũng Giám sát chuyên đề về hoạt động đấu tranh phòng, chống tham nhũng, việc phát hiện, xử lý hành vi tham nhũng của các cơ quan có thẩm quyền của Tòa án, Viện kiểm sát, Bộ Công an và Thanh tra Chính phủ trong đấu tranh phòng, chống tham nhũng.
 
Đồng thời, Ủy ban cho ý kiến về các báo cáo công tác nãm 2009 của Chánh án Tòa án Nhân dân  Tối cao, Viện trưởng Viện Kiểm sát Nhân dân Tối cao, báo cáo của Chính phủ về các mặt công tác thi hành án, phòng ngừa, chống vi phạm pháp luật và tội phạm, công tác phòng, chống tham nhũng nãm 2009.
 
Ủy ban Thường vụ Quốc hội cũng nghe báo cáo về công tác dân nguyện, giải quyết khiếu nại, tố cáo của công dân nãm 2009; xem xét, quyết định việc bổ sung biên chế và số lượng Kiểm sát viên, Ðiều tra viên Viện kiểm sát nhân dân các cấp trong các nãm 2009 và 2010.
 
Bên cạnh đó, Ủy ban còn cho ý kiến về việc bổ sung biên chế của Kiểm toán Nhà nước các nãm 2009 và 2010; Thông qua Nghị quyết sửa đổi, bổ sung mục III Bảng phụ cấp chức vụ đối với cán bộ lãnh đạo của Nhà nước và đại biểu Quốc hội hoạt động chuyên trách ban hành kèm theo Nghị quyết số 730/2004/NQ-UBTVQH11 ngày 30/9/2004 về việc phê chuẩn bảng lương chức vụ, bảng phụ cấp chức vụ đối với cán bộ lãnh đạo Nhà nước; bảng lương chuyên môn, nghiệp vụ ngành Tòa án, ngành Kiểm sát...
 
Chủ tịch Quốc hội đề nghị Ban soạn thảo, cơ quan thẩm tra và các cơ quan hữu quan cần sớm hoàn chỉnh, tiếp thu, chỉnh lý các dự án luật đã được cơ bản nhất trí để có thể đưa một số dự án ra trình tại kỳ họp thứ 6 của Quốc hội (khóa XII).
 
Chủ tịch Quốc hội cũng lưu ý Hội đồng Dân tộc, các Ủy ban của Quốc hội, Văn phòng Quốc hội và các cơ quan hữu quan sớm hoàn chỉnh các phần việc được giao, tích cực chuẩn bị cho phiên họp thứ 24 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội, diễn ra từ ngày 28/9 đến 3/10./.
TTXVN
Tìm theo ngày :

Đánh giá

(Di chuột vào ngôi sao để chọn điểm)