Ứng dụng kết quả nghiên cứu vào thực tiễn

Thứ hai, 16/05/2022 16:41 GMT+7
Bộ GTVT vừa có Văn bản số 4575/BGTVT-KHCN gửi các cơ quan, đơn vị liên quan về việc ứng dụng kết quả nghiên cứu vào thực tiễn.

Theo đó, thực hiện nhiệm vụ nghiên cứu khoa học công nghệ, Trường Đại học Hàng hải Việt Nam đã nghiên cứu thành công 02 đề tài: Nghiên cứu thiết kế, chế tạo hệ thống điều khiển tự động cho trạm phát điện chính tàu thủy; sản phẩm chính: Hệ thống điều khiển tự động cho trạm phát điện chính tàu thủy; Nghiên cứu thiết kế và chế tạo bộ điều khiển cho động cơ điện một chiều không chổi than dùng trên các phương tiện công suất nhỏ; sản phẩm chính: thiết kế và chế tạo thành công hệ thống điều khiển cho động cơ điện một chiều không chổi than dùng trên các phương tiện công suất nhỏ.

Để tăng cường ứng dụng kết quả đề tài này vào thực tiễn, Bộ Giao thông vận tải để nghị các cơ quan, đơn vị liên lạc với Trường Đại học Hàng hải để xem xét, phối hợp ứng dựng kết quả nghiên cứu vào trong đơn vị nếu cần thiết.

Tìm theo ngày :

Đánh giá

(Di chuột vào ngôi sao để chọn điểm)