Viện Chiến lược và Phát triển GTVT thông báo kết quả kiểm tra phiếu đăng ký dự tuyển viên chức năm 2022

Thứ năm, 09/02/2023 00:57 GMT+7
Viện Chiến lược và Phát triển GTVT thông báo kết quả kiểm tra phiếu đăng ký dự tuyển viên chức năm 2022

Căn cứ kết quả của Ban Kiểm tra phiếu đăng ký dự tuyển dụng viên chức năm 2022 của Viện Chiến lược và Phát triển giao thông vận tải (văn bản số 01/VCL&PT-HĐTD ngày 20/01/2023 về việc báo cáo kết quả kiểm tra phiếu đăng ký dự tuyển viên chức năm 2022) và Biên bản họp ngày 31/01/2022 của Hội đồng tuyển dụng viên chức năm 2022;

Hội đồng tuyển dụng viên chức năm 2022 của Viện Chiến lược và Phát triển giao thông vận tải thông báo danh sách 07/08 thí sinh đủ điều kiện tham dự thi vòng 1, kỳ tuyển dụng viên chức làm việc tại Viện Chiến lược và Phát triển GTVT năm 2022, tương ứng với 04 vị trí việc làm. (Danh sách cụ thể kèm theo)

Hội đồng tuyển dụng viên chức năm 2022 của Viện Chiến lược và Phát triển giao thông vận tải thông báo để các thí sinh biết và chuẩn bị ôn tập để tham dự kỳ thi. Tài liệu hướng dẫn ôn tập, thời gian, địa điểm, ngày thi (vòng 1) được đăng trên trang tin điện tử của Viện Chiến lược và Phát triển giao thông vận tải (Websites: http://www.tdsi.gov.vn) hoặc liên hệ qua số điện thoại 0982982676.

Viện Chiến lược và Phát triển GTVT

Tìm theo ngày :

Đánh giá

(Di chuột vào ngôi sao để chọn điểm)