Kế hoạch hành động "Tăng cường công tác cán bộ nữ trong các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp trực thuộc Bộ Giao thông vận tải"

Thứ sáu, 28/11/2014 14:10 GMT+7
Ngày 19/11, thay mặt Ban Cán sự đảng Bộ GTVT, Bí thư Ban Cán sự đảng Bộ Đinh La Thăng đã ký Văn bản số 306-KH/BCSĐ ban hành Kế hoạch hành động "Tăng cường công tác cán bộ nữ trong các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp trực thuộc Bộ Giao thông vận tải".

Theo đó, để tiếp tục thực hiện Nghị quyết số 11-NQ/TW ngày 27/4/2007 của Bộ Chính trị về công tác phụ nữ thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hoá, hiện đại hoá đất nước và chủ trương về công tác cán bộ nữ tại Nghị quyết số 04-NQ/BCSĐ ngày 13/3/2012 của Ban Cán sự đảng Bộ GTVT, cũng như xây dựng, phát triển vững chắc đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức nữ trong các cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp thuộc Bộ Giao thông vận tải; tạo điều kiện, động viên, khích lệ để phụ nữ được học tập, rèn luyện, bồi dưỡng nâng cao trình độ về mọi mặt, chuyên môn nghiệp vụ, lý luận chính trị, ngoại ngữ, tin học và các kỹ năng khác nhằm tạo nguồn cán bộ nữ; tăng cường thực hiện công tác nữ trong quy hoạch cán bộ của cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp; sử dụng, bố trí công việc đối với phụ nữ phù hợp; nâng cao tỷ lệ cán bộ nữ trong các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp, góp phần thực hiện tốt các nhiệm vụ của Bộ Giao thông vận tải trong thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hoá, hiện đại hoá đất nước.

Nội dung Kế hoạch hành động "Tăng cường công tác cán bộ nữ trong các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp trực thuộc Bộ Giao thông vận tải" xem tại đây.

Đánh giá

(Di chuột vào ngôi sao để chọn điểm)
   capcha_img