Chỉ thị của Ban Bí thư về tiếp tục đẩy mạnh công tác phụ nữ trong tình hình mới (12/02/2018)

Ban Bí thư vừa ban hành Chỉ thị số 21-CT/TW về tiếp tục đẩy mạnh công tác phụ nữ trong tình hình mới. Ban Tuyên giáo Đảng ủy Bộ đăng tải Chỉ thị này.

Ban hành Kế hoạch hành động chi tiết Vì sự tiến bộ phụ nữ của Bộ GTVT giai đoạn 2016 - 2020 (10/05/2016)

Ban Vì sự tiến bộ phụ nữ Bộ GTVT vừa ban hành Kế hoạch hành động chi tiết Vì sự tiến bộ phụ nữ của Bộ GTVT giai đoạn 2016 - 2020.

Hướng dẫn triển khai công tác bình đẳng giới năm 2016 (18/02/2016)

Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội vừa có Văn bản số 411/LĐTBXH-BĐG ngày 04/02/2016 gửi các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương hướng dẫn triển khai công tác bình đẳng giới năm 2016.

Triển khai kết luận của Ban Bí thư về Bình đẳng giới (18/02/2016)

Thủ tướng Chính phủ vừa ban hành Quyết định số 178/QĐ-TTg "Ban hành Kế hoạch triển khai Thông báo kết luận số 196-TB/TW ngày 16 tháng 3 năm 2015 của Ban Bí thư về Đề án “Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác bình đẳng giới và vì sự tiến bộ của phụ nữ trong tình hình mới”.

Kiện toàn và thực hiện nhiệm vụ Ban Vì sự tiến bộ phụ nữ các đơn vị trực thuộc Bộ GTVT (28/11/2014)

Ngày 23/10, Thứ trưởng Nguyễn Văn Thể - Trưởng Ban Vì sự tiến bộ phụ nữ Bộ GTVT đã ký Văn bản số 11373/BGTVT-TCCB về việc kiện toàn và thực hiện nhiệm vụ Ban Vì sự tiến bộ phụ nữ các đơn vị trực thuộc Bộ GTVT.

Kế hoạch hành động "Tăng cường công tác cán bộ nữ trong các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp trực thuộc Bộ Giao thông vận tải" (28/11/2014)

Ngày 19/11, thay mặt Ban Cán sự đảng Bộ GTVT, Bí thư Ban Cán sự đảng Bộ Đinh La Thăng đã ký Văn bản số 306-KH/BCSĐ ban hành Kế hoạch hành động "Tăng cường công tác cán bộ nữ trong các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp trực thuộc Bộ Giao thông vận tải".

Thành lập Ban Vì sự tiến bộ phụ nữ Cục Quản lý xây dựng và chất lượng công trình giao thông và Nhà xuất bản GTVT (16/10/2014)

Cục trưởng Cục Quản lý xây dựng và chất lượng công trình giao thông (QLXD&CL CTGT) vừa ký ban hành Quyết định số 80/QĐ-CQLXD thành lập Ban Vì sự tiến bộ phụ nữ Cục, gồm 6 thành viên do đồng chí Trần Xuân Sanh, Cục trưởng Cục QLXD&CL CTGT làm Trưởng ban; đồng chí Nguyễn Thanh Tịnh, Chánh Văn phòng Cục làm Phó Trưởng ban; các ủy viên gồm: Nguyễn Thu Nga, Phó Chủ tịch Công đoàn Cục; Nguyễn Xuân Quỳnh, Chuyên viên Văn phòng; Nguyễn Thị Thanh Hiền, Cán sự Chi cục phía Nam; Đinh Thị Vinh, Chuyên viên Văn phòng (Thư ký).

Trang: Tiếp Cuối
Tìm theo ngày :