Bộ GTVT đã có nỗ lực lớn trong công tác Vì sự tiến bộ phụ nữ

Thứ năm, 07/12/2017 17:56 GMT+7

Chiều 7/12, Thứ trưởng Nguyễn Văn Công, Trưởng ban Vì sự tiến bộ phụ nữ Bộ GTVT đã có buổi làm việc với Đoàn công tác Ủy ban Quốc gia Vì sự tiến bộ phụ nữ do đồng chí Nguyễn Thị Thu Hồng, Phó Chủ tịch Liên đoàn Lao động Việt Nam làm Trưởng Đoàn.

Đoàn công tác Ủy ban Quốc gia Vì sự tiến bộ phụ nữ làm việc với Bộ GTVT

Phát biểu tại buổi làm việc, Thứ trưởng Nguyễn Văn Công cho biết, thời gian qua, lãnh đạo Bộ GTVT đã rất quan tâm đế công tác bình đẳng giới, công tác vì sự tiến bộ phụ nữ (VSTBPN), nhiều chính sách, chương trình liên quan đến công tác bình đẳng giới, VSTBPN đã được Bộ quan tâm chỉ đạo và được triển khai tại các cấp, các đơn vị thuộc Bộ. Công tác đào tạo, bồi dưỡng bổ nhiệm cán bộ nữ cũng đã được các cấp lãnh đạo quan tâm và thực hiện. Tới nay, Bộ GTVT đã bổ nhiệm 2 nữ cán bộ giữ vị trí Vụ trưởng, đồng thời nhiều nữ cán bộ cũng được bổ nhiệm giữ vị trí Vụ phó, Tổng giám đốc, giám đốc.. Thứ trưởng mong muốn thông qua buổi làm việc Đoàn công tác của Ủy ban quốc gia VSTBPN sẽ chia sẻ kinh nghiêm cũng như giúp đỡ để công tác bình đẳng giới nói riêng công tác VSTBPN nói chung của Bộ trong thời gian tới được thực hiện tốt hơn.

Sau khi nghe báo cáo của Ban VSTBPN Tổng công ty Hàng không Việt Nam và Ban VSTBPN Bộ GTVT, các thành viên Đoàn công tác đã đánh giá cao các kết quả đã đạt được của Ban VSTBPN Bộ GTVT cũng như Ban VSTBPN Tổng công ty Hàng không Việt Nam, đồng thời trao đổi làm rõ thêm về việc thực hiện chế độ chính sách, tạo điều kiện học tập, làm việc cho lao động nữ ở cá đơn vị cũng như kinh nghiệm tổ chức các Hội nghị, chương trình giao lưu, đối thoại giải đáp kiến nghị, thắc mắc giữa ban lãnh đạo và lao động nữ tại các đơn vị cũng như các hoạt động nằm tăng cường nhận thức về bình đẳng giới, thúc đẩy hoạt động VSTBPN, đồng chí Nguyễn Thị Thu Hồng đã ghi nhận và đánh giá cao những thành tích của Bộ GTVT trong công tác bình đẳng giới, công tác VSTBPN. Đồng chí Nguyễn Thị Thu Hồng cho rằng, trong quá trình hoạt động Bộ đã kiện toàn hệ thống Ban VSTBPN các cấp, ban hành kịp thời các văn bản chỉ đạo phù hợp với yêu cầu nhiệm vụ và sự chỉ đạo của Chính phủ và Ủy ban quốc gia VSTBPN, đã lồng ghép được vấn đề về giới theo đặc thù hoạt động của ngành trong các văn bản chỉ đạo. Các đơn vị trong ngành cũng đã có nhiều hoạt động quan tâm đến công tác về giới, chăm lo đời sống, nâng cao trình độ cho lao động nữ. Theo đồng chí  Nguyễn Thị Thu Hồng số liệu về cán bộ nữ giữ vị trí lãnh đạo thể hiện trong báo cáo đã cho thấy sự quan tâm của lãnh đạo Bộ, lãnh dạo cá cơ quan, đơn vị trong trong ngành đối với lao động nữ cũng như thể hiện sự nỗ lực của chị em trong quá trình công tác. Chia sẻ với những khó khăn trong quá trình hoạt động của Ban VSTBPN Bộ GTVT, đồng chí Nguyễn Thị Thu Hồng đề nghị trong thời gian tới Bộ tiếp tục quan tâm đến lao động nữ, đặc biệt các nữ lao động tại các đơn vị thực hiện tái cơ cấu, tiếp tục quan tâm chăm sóc tới điều kiện lao động của lao động nữ. Bên cạnh đó, quan tâm lồng ghép vấn đề bình đẳng giới trong các hoạt động của đơn vị cũng như tập huấn nâng cao nhận thức về bình đẳng giới đối với người lao động.

Theo báo cáo của Tổng công ty Hàng không Việt Nam, đến nay. tống số CNVCLĐ toàn Tổng công ty là 19.833 người, trong đó lao động nữ là 7.152 người chiếm 36%. Đội ngũ nữ CNVCLĐ trong Tổng công ty Hàng không Việt Nam phần đông có trình độ chuyên môn và nhận thức chính trị vững vàng. Nhiều người có trình độ học vấn cao, đủ năng lực làm việc trong ngành kinh tế kỹ thuật hiện đại. Số đông lao động tuổi đời còn trẻ, trình độ chuyên môn tương đối cao. Ngày càng có nhiều chị em phấn đấu và tham gia vào công tác lãnh đạo, quản lý các cấp trong Tổng công ty. Chị em đã thể hiện được năng lực và tinh thần trách nhiệm trong công tác, biết thu xếp công việc gia đình một cách khoa học, khắc phục khó khăn, học tập nâng cao trình độ chuvên môn và hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao. Điều này được thể hiện rõ khi có tới 13 phi công nữ trong đội phi công người Việt Nam của Tổng công ty.  Ban Lãnh đạo Tổng công ty thường xuyên quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo Ban VSTBPN tổ chức tuyên truyền, phổ biến và triển khai thực hiện Luật Bình đẳng giới, chiến lược quốc gia VSTBPN và thực hiện Nghị quyết số 11- NQ/TW cùa Bộ Chính trị. Do vậy, từng bước nâng cao nhận thức về vị trí, vai trò của phụ nữ trong phát triển xây dựng đơn vị. Công tác phối, kết hợp giữa các ban và các tổ chức đoàn thể trong Tổng công ty và đơn vị được thực hiện hiệu quả. Phong trào phụ nữ và công tác được gắn với nhiệm vụ SXKD, thực hiện tốt vai trò quyền làm chủ của phụ nữ. Đội ngũ cán bộ, lao động nữ đơn vị luôn nhiệt tình, có trách nhiệm, năng động, sáng tạo, khắc phục mọi khó khăn, tư tưởng tự ti, an phận, nêu cao tinh thần tự chủ, đoàn kết, vượt khó vươn lên nâng cao giá trị 4 phẩm chất của người phụ nữ trong thời kỳ CNH - HĐH đất nước “tự tin - tự trọng - trung hậu - đảm đang" góp phần thực hiện thắng lợi các mục tiêu hoạt động SXKD và phát triển Tổng công ty. Công tác bình đẳng giới, các chế độ chính sách cho lao động nữ luôn đưọc quan tâm và tổ chức thực hiện một cách nghiêm túc có hiệu quả.

Báo cáo của Ban VSTBPN Bộ GTVT do Phó Chủ tịch Công đoàn GTVT Việt Nam - Phó Chủ tịch Ban VSTBPN Bộ GTVT Nguyễn Thị Thu Thủy trình bày cũng cho biết, thời gian qua Ban VSTBPN Bộ đã ban hành nhiều văn bản, chương trình liên quan đến bình đẳng giới và VSTBPN. Các văn bản đã tập trung vào các nội dung như tăng cường thực hiện công tác cán bộ nữ trong quy hoạch cán bộ của cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp; rà soát bổ sung các đồng chí nữ đủ điều kiện vào quy hoạch để đào tạo, bồi dưỡng, tạo nguồn cán bộ lãnh đạo nữ. Ban VSTBPN các cấp có trách nhiệm phối hợp giới thiệu cán bộ nữ có đủ điều kiện và tiêu chuẩn để đưa vào quy hoạch cán bộ lãnh đạo hoặc để bổ nhiệm làm cán bộ lãnh đạo. Các đơn vị trong Bộ đã xác định trọng tâm của công tác bình đẳng giới trong giai đoạn hiện nay là tập trung đẩy mạnh tuyên truyền, phổ biến chính sách, pháp luật về bình đẳng giới nhằm từng bước nâng cao nhận thức của các cấp lãnh đạo, cán bộ, công chức, người lao động về lĩnh vực này. Luật Bình đẳng giới và các văn bản hướng dẫn Luật tiếp tục được nhiều cơ quan, đơn vị tuyên truyền. Hình thức tuyên truyền được thực hiện phổ biến là tổ chức lớp tập huấn, tọa đàm hoặc Hội nghị triển khai công tác VSTBPN của các đơn vị hàng năm, hay tổ chức lồng ghép các nội dung bình đẳng giới, phòng chống bạo lực gia đình nhân dịp các ngày Quốc tế phụ nữ 8/3, ngày Phụ nữ Việt Nam 20/10.

Về tình hình triển khai  công tác cán bộ nữ, báo cáo cho biết, đến nay, tỷ lệ nữ tham gia Ban Thường vụ Công đoàn các cấp đạt 29%, tỷ lệ nữ tham gia Ban Chấp hành Công đoàn các cấp đạt 27%. Hiện tại số cán bộ nữ được bổ nhiệm giữ chức Vụ trưởng tại Bộ GTVT là 2 người; Phó Vụ trưởng và tương đương là 11 người; Lãnh đạo cấp Cục, Vụ, Viện, Trường và tương đương là 16 người; Tổng Giám đốc, Phó TGĐ và tương đương là 24 người; Giám đốc, Phó GĐ và tương đương là 135 người; Trưởng, Phó phòng ban và tương đương là 1.528 người. Các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp trong ngành đã xây dựng được các cơ chế, chính sách riêng liên quan đến cán bộ nữ nói chung và công tác phụ nữ nỏi riêng, trong đó đặc biệt quan tâm đến nội dung thực hiện nguyên tắc bình đẳng giữa nam và nữ trong quy hoạch, đào tạo, đề bạt, bổ nhiệm.

DT

Đánh giá

(Di chuột vào ngôi sao để chọn điểm)
   capcha_img