Thứ tư, ngày 08/04/2020

Lịch phổ biến thông tin thống kê năm 2017 (26/12/2016)

Bộ GTVT vừa có Văn bản hỏa tốc số 15357/BGTVT-KHĐT yêu cầu các Vụ tham mưu, Ban PPP, Tổng cục Đường bộ VN, các Cục chuyên ngành thuộc Bộ GTVT và Trung tâm Công nghệ thông tin về lịch phổ biến thông tin thống kê năm 2017.

Trang: Tiếp Cuối
Tìm theo ngày :