Thứ ba, ngày 21/03/2023

Thông báo Lịch phổ biến thông tin thống kê nhà nước năm 2023

Thứ năm, 09/02/2023 13:36 GMT+7
Ngày 7/2/2023, Bộ GTVT ban hành Văn bản số 1033/BGTVT-KHĐT về việc thông báo Lịch phổ biến thông tin thống kê nhà nước năm 2023.

Theo đó, thực hiện Nghị định số 94/2016/NĐ-CP ngày 1/7/2016 của Chính phủ về việc quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Thống kê, Bộ GTVT thông báo Lịch phổ biến thông tin thống kê năm 2023 như phụ lục đính kèm tại đây.

Để đảm bảo việc phổ biến thông tin thống kê Nhà nước đúng quy định, Bộ GTVT yêu cầu các cơ quan, đơn vị trực thuộc Bộ triển khai thu thập, tổng hợp thông tin thống kê theo quy định; tổ chức phổ biến thông tin thống kê theo Lịch phổ biến thông tin thống kê ngành GTVT năm 2023.

Lưu ý: Các thông tin thống kê phổ biến phải được chuẩn hóa về khái niệm, nội dung, phương pháp tính, nguồn số liệu và công bố công khai.

Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị chịu trách nhiệm về số liệu thống kê do cơ quan, đơn vị mình phổ biến.

Bộ GTVT yêu cầu các cơ quan, đơn vị nghiêm túc thực hiện./.

Tìm theo ngày :

Đánh giá

(Di chuột vào ngôi sao để chọn điểm)