Chủ nhật, ngày 12/07/2020

Mời góp ý dự thảo Thông tư quy định Hệ thống chỉ tiêu thống kê và Chế độ báo cáo thống kê ngành GTVT (12/07/2017)

Thực hiện quy định của Luật Thống kê 2015, triển khai Quyết định số 4063/QĐ-BGTVT ngày 19/12/2016 của Bộ trưởng Bộ GTVT về việc ban hành Chương trình xây dựng văn bản quy phạm pháp luật năm 2017, Bộ GTVT đã dự thảo Thông tư quy định Hệ thống chỉ tiêu thống kê và Chế độ báo cáo thống kê ngành GTVT.

Lịch phổ biến thông tin thống kê năm 2017 (26/12/2016)

Bộ GTVT vừa có Văn bản hỏa tốc số 15357/BGTVT-KHĐT yêu cầu các Vụ tham mưu, Ban PPP, Tổng cục Đường bộ VN, các Cục chuyên ngành thuộc Bộ GTVT và Trung tâm Công nghệ thông tin về lịch phổ biến thông tin thống kê năm 2017.

Tập huấn ứng dụng công nghệ thông tin trong công tác thống kê (08/11/2016)

Triển khai Luật Thống kê 2015 và thực hiện Chương trình ứng dụng công nghệ thông tin trong công tác thống kê, ngày 8/11, tại Trung tâm đào tạo Công nghệ thông tin và truyền thông Hà Nội, Trung tâm Công nghệ thông tin - Bộ GTVT đã tổ chức Hội nghị tập huấn công tác thống kê.

Trang: Tiếp Cuối
Tìm theo ngày :