Thứ tư, ngày 08/07/2020

Lịch phổ biến thông tin thống kê năm 2017

Thứ hai, 26/12/2016 16:17 GMT+7
Bộ GTVT vừa có Văn bản hỏa tốc số 15357/BGTVT-KHĐT yêu cầu các Vụ tham mưu, Ban PPP, Tổng cục Đường bộ VN, các Cục chuyên ngành thuộc Bộ GTVT và Trung tâm Công nghệ thông tin về lịch phổ biến thông tin thống kê năm 2017.

Theo đó, thực hiện Nghị định số 94/2016/NĐ-CP ngày 01/7/2016 của Thủ tướng Chính phủ về việc quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Thống kê, Quyết định số 5064/QĐ-BGTVT ngày 30/12/2014 của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải quy định việc phổ biến thông tin thống kê, Bộ Giao thông vận tải thông báo Lịch phổ biến thông tin thống kê năm 2017.

Để đảm bảo việc phổ biến thông tin thống kê Nhà nước đúng quy định, Bộ Giao thông vận tải yêu cầu các cơ quan, đơn vị khẩn trương tổ chức triển khai, nghiêm túc thực hiện việc thu thập, tổng hợp thông tin thống kê liên quan; tổ chức phổ biến thông tin thống kê theo Lịch gửi kèm. Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị chịu trách nhiệm về số liệu thống kê do cơ quan, đơn vị mình phổ biến.

Lịch phổ biến thông tin thống kê xem tại đây.

Tìm theo ngày :

Đánh giá

(Di chuột vào ngôi sao để chọn điểm)