Công bố công khai quyết toán ngân sách năm 2021 của Bộ Giao thông vận tải (06/02/2023)

Bộ Giao thông vận tải vừa ban hành Quyết định số 72/QĐ-BGTVT ngày 3/2/2023 công bố công khai quyết toán ngân sách năm 2021 của Bộ Giao thông vận tải.

Ban hành Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết số 01/NQ-CP của Chính phủ (03/02/2023)

Bộ trưởng Nguyễn Văn Thắng vừa ký Quyết định số 40/QĐ-BGTVT ngày 19/1/2023 ban hành Chương trình hành động của Bộ GTVT thực hiện Nghị quyết số 01/NQ-CP ngày 06/01/2023 của Chính phủ về nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu thực hiện Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, Dự toán ngân sách nhà nước và cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia năm 2023.

Tăng cường đảm bảo ATGT, an toàn lao động và vệ sinh môi trường xây dựng kết cấu hạ tầng giao thông (30/01/2023)

Bộ trưởng Nguyễn Văn Thắng vừa ký ban hành Chỉ thị về viêc tăng cường công tác đảm bảo an toàn giao thông, an toàn lao động và vệ sinh môi trường trong thi công xây dựng kết cấu hạ tầng giao thông.của Bộ Giao thông vận tải.

Ban hành Thông tư Quy định về bảo vệ môi trường trong hoạt động hàng không dân dụng (27/01/2023)

Bộ GTVT vừa ban hành Thông tư số 52/2022/TT-BGTVT ngày 30/12/2022 Quy định về bảo vệ môi trường trong hoạt động hàng không dân dụng.

Bộ GTVT quyết định cho phép Ga Kép được tạm thời khai thác hoạt động liên vận quốc tế (27/01/2023)

Bộ GTVT vừa ban hành Quyết định số 42/QĐ-BGTVT cho phép ga Kép được tạm thời khai thác hoạt động liên vận quốc tế.

Ban hành Kế hoạch phát triển Chính phủ số và bảo đảm an toàn thông tin mạng Bộ Giao thông vận tải năm 2023 (27/01/2023)

Bộ GTVT vừa ban hành Quyết định số 1758/QĐ-BGTVT "Ban hành Kế hoạch phát triển Chính phủ số và bảo đảm an toàn thông tin mạng Bộ Giao thông vận tải năm 2023".

Thẩm định quyết toán vốn đầu tư nguồn ngân sách nhà nước theo niên độ ngân sách năm 2021 (19/01/2023)

Bộ GTVT vừa có Văn bản số 465/BGTVT-TC gửi Vụ Kế hoạch – Đầu tư, Văn phòng Bộ GTVT; các Cục: Đường bộ VN, Hàng hải VN, Đường thủy nội địa VN, Hàng không VN, Đường sắt VN, QLĐT xây dựng; các Ban QLDA: Đường sắt, Đường thủy, Hàng hải, Mỹ Thuận, Thăng Long, Đường HCM, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 và 85; các Trường, Viện, Học Viện; các Tổng công ty: Đường sắt VN, Đầu tư và phát triển đường cao tốc VN, Cảng Hàng không Việt Nam; Ủy ban nhân dân thị xã Hoài Nhơn, tỉnh Bình Định; các Sở Giao thông vận tải yêu cầu "triển khai Thông báo số 829/TB-BTC ngày 16/12/2022 của Bộ Tài chính về việc thẩm định quyết toán vốn đầu tư nguồn ngân sách nhà nước theo niên độ ngân sách năm 2021 của Bộ Giao thông vận tải"

Cử người tham gia Ban soạn thảo, Tổ biên tập xây dựng Nghị định thay thế Nghị định số 42/2020/NĐ-CP về danh mục hàng hàng hóa nguy hiểm, vận chuyển hàng hóa nguy hiểm bằng phương tiện giao thông cơ giới đường bộ và vận chuyển hàng hóa nguy hiểm trên ĐTNĐ (19/01/2023)

Bộ GTVT vừa có Văn bản số 611/BGTVT-VT gửi các cơ quan, đơn vị liên quan về việc cử người tham gia Ban soạn thảo, Tổ biên tập xây dựng Nghị định thay thế Nghị định số 42/2020/NĐ-CP về danh mục hàng hàng hóa nguy hiểm, vận chuyển hàng hóa nguy hiểm bằng phương tiện giao thông cơ giới đường bộ và vận chuyển hàng hóa nguy hiểm trên ĐTNĐ.

Triển khai thực hiện Quyết định số 977/QĐ-TTg phê duyệt Đề án “Tăng cường năng lực tiếp cận pháp luật của người dân” (19/01/2023)

Bộ GTVT vừa có Văn bản số 581/BGTVT-PC gửi các đơn vị trực thuộc Bộ triển khai thực hiện Quyết định số 977/QĐ-TTg phê duyệt Đề án “Tăng cường năng lực tiếp cận pháp luật của người dân”.

Công bố Hệ thống quản lý chất lượng phù hợp Tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2015 (17/01/2023)

Bộ GTVT vừa ban hành Quyết định số 1603/QĐ-BGTVT công bố Hệ thống quản lý chất lượng phù hợp Tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2015 .

Trang: Tiếp Cuối
Tìm theo ngày :