Phê duyệt Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2017 của Tổng công ty Hàng hải Việt Nam

Thứ sáu, 05/05/2017 08:42 GMT+7
Thứ trưởng Nguyễn Văn Công vừa ký ban hành Quyết định số 1225/QĐ-BGTVT ngày 26/4/2017 phê duyệt Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2017 của Tổng công ty Hàng hải Việt Nam.

Kế hoạch đề ra các mục tiêu chung cho Tổng công ty Hàng hải Việt Nam bao gồm: Tổng công ty tiếp tục thực hiện tái cơ cấu, triển khai các giải pháp và biện pháp cụ thể để quản trị doanh nghiệp, quản lý chi phí, nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh trong lĩnh vực vận tải biển, cảng biển và dịch vụ hàng hải; bảo toàn và phát triển vốn nhà nước; khai thác tôi đa các nguồn lực.

Chi tiêu về sản xuất kinh doanh năm 2017 của Công ty mẹ - Tổng công ty; kế hoạch đầu tư và thành lý tàu cùng với các giải pháp thực hiện cũng được đưa trong Kế hoạch này.

Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Toàn văn Quyết định xem tại đây.

K.A

Tìm theo ngày :

Đánh giá

(Di chuột vào ngôi sao để chọn điểm)