Phê duyệt Đề án “Chuyển giao cho doanh nghiệp, các tổ chức xã hội có đủ năng lực đảm nhiệm một số nhiêm vụ và dịch vụ hành chính công mà các cơ quan hành chính nhà nước không nhất thiết phải thực hiện trong lĩnh vực GTVT"

Thứ tư, 30/01/2019 14:55 GMT+7
Bộ GTVT vừa ký Quyết định số 2932/QĐ-BGTVT phê duyệt Đề án “Chuyển giao cho doanh nghiệp, các tổ chức xã hội có đủ năng lực đảm nhiệm một số nhiệm vụ và dịch vụ hành chính công mà các cơ quan hành chính nhà nước không nhất thiết phải thực hiện trong lĩnh vực giao thông vận tải ”.

Đề án nhằm cải cách hành chính, cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh, tạo thuận lợi cho người dân và doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực giao thông vận tải; Xây dựng chính quyền phục vụ, tinh gọn bộ máy, giảm tải và nâng cao hiệu quả giải quyết thủ tục hành chính trong lĩnh vực giao thông vận tải cho người dân và doanh nghiệp; Mục tiêu cụ thể: lựa chọn được một số nhiệm vụ, dịch vụ hành chính công hoặc một số khâu trong thủ tục hành chính có thể chuyển giao cho doanh nghiệp, tổ chức xã hội có đủ năng lực tham gia thực hiện.

Đề án góp phần nâng cao chất lượng, hiệu quả dịch vụ hành chính công, bảo đảm công khai, minh bạch, tạo thuận lợi cho người dân và doanh nghiệp trong việc tiếp cận, thực hiện dịch vụ hành chính công; bảo đảm an ninh, an toàn, trật tự xã hội, không buông lỏng vai trò quản lý nhà nước trong lĩnh vực giao thông vận tải; nhà nước vẫn thực hiện song song, cơ quan nhà nước vẫn làm cùng doanh nghiệp để người dân, doanh nghiệp có thể lựa chọn phương thức phù hợp với mình.

Đề án nghiên cứu trong phạm vi các dịch vụ hành chính công (được thể hiện bằng 482 thủ tục hành chính) thuộc lĩnh vực quản lý nhà nước của Bộ Giao thông vận tải.

Toàn văn Quyết định xem Tại đây
 

Nguồn: Cổng TTĐT Bộ GTVT

Tìm theo ngày :

Đánh giá

(Di chuột vào ngôi sao để chọn điểm)