Ban hành Quy chế tổ chức, hoạt động của Bộ phận Một cửa của Bộ GTVT

Thứ sáu, 01/02/2019 10:59 GMT+7

Bộ GTVT vừa ban hành Quyết định số 2844/QĐ-BGTVT "Ban hành Quy chế tổ chức, hoạt động của Bộ phận Một cửa (Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính) theo cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính tại cơ quan Bộ Giao thông vận tải".

Theo đó, Quy chế tổ chức, hoạt động của Bộ phận Một cửa trong giải quyết thủ tục hành chính tại cơ quan Bộ Giao thông vận tải gồm 4 chương, 19 điều, quy định tổ chức và hoạt động của Bộ phận Một cửa (Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính) theo cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính tại cơ quan Bộ Giao thông vận tải. Quy chế được áp dụng đối với cá nhân, tổ chức thuộc Bộ Giao thông vận tải có liên quan đến việc giải quyết thủ tục hành chính theo cơ chế một cửa, một cửa liên thông tại cơ quan Bộ Giao thông vận tải.

Theo Quy chế, Bộ phận Một cửa trong giải quyết thủ tục hành chính tại cơ quan Bộ Giao thông vận tải hoạt động theo nguyên tắc lấy sự hài lòng của tổ chức, cá nhân là thước đo chất lượng và hiệu quả phục vụ của cán bộ, công chức và cơ quan có thẩm quyền. Việc giải quyết thủ tục hành chính phải kịp thời, nhanh chóng, thuận tiện, đúng pháp luật, công bằng, binh đẳng, khách quan, công khai, minh bạch và có sự phối họp chặt chẽ giữa các cơ quan có thẩm quyền.

Bộ phận Một cửa tại cơ quan Bộ Giao thông vận tải đặt tại 80 Trần Hưng Đạo, Hoàn Kiếm, Hà Nội. Thời gian làm việc từ thứ hai đến thứ sáu hàng tuần, trừ ngày nghỉ theo quy định. Buổi sáng: Từ 8h00 đến 12h00; Buổi chiều: Từ 13h00 đến 17h00.

Quyết định có hiệu lực kể từ ngày ký

DT

Tìm theo ngày :

Đánh giá

(Di chuột vào ngôi sao để chọn điểm)