Ban hành quy trình điện tử giải quyết thủ tục hành chính thuộc phạm vi giải quyết của Bộ GTVT

Thứ ba, 16/07/2019 14:03 GMT+7
Bộ GTVT vừa ký Quyết định số 1238/QĐ-BGTVT Ban hành quy trình điện tử giải quyết thủ tục hành chính thuộc phạm vi giải quyết của Bộ GTVT

Theo đó, quyết định ban hành kèm theo Quyết định này Quy trình điện tử giải quyết thủ tục hành chính thuộc phạm vi giải quyết của Bộ GTVT..

Quyết định có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Toàn văn Quyết định xem Tại đây!

Nguồn: Cổng TTĐT Bộ GTVT

Tìm theo ngày :

Đánh giá

(Di chuột vào ngôi sao để chọn điểm)