Bộ GTVT công bố nhiều thủ tục hành chính thuộc lĩnh vực hàng không được sửa đổi, bãi bỏ

Thứ ba, 17/12/2019 09:29 GMT+7

Ngày 10/12/2019, Thứ trưởng Lê Anh Tuấn đã ký Quyết định số 2296/QĐ-BGTVT về việc công bố thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung, bị bãi bỏ lĩnh vực hàng không thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Giao thông vận tải. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01/1/2020.

Công bố kèm theo Quyết định này  thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung, bị bãi bỏ lĩnh vực hàng không thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Giao thông vận tải. Cụ thể: 

Trong đó có 11 thủ tục hành chính được sửa đổi thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Giao thông vận tải. Cụ thể như Thủ tục cấp Giấy phép kinh doanh vận chuyển hàng không, Giấy phép kinh doanh  hàng không chung; Thủ tục cấp lại Giấy phép kinh doanh vận chuyển hàng không, Giấy phép kinh doanh hàng không chung; Thủ tục cấp Giấy phép kinh doanh cảng hàng không; Thủ tục cấp lại giấy phép kinh doanh cảng hàng không; Thủ tục cấp Giấy phép cung cấp dịch vụ hàng không tại cảng hàng không, sân bay; Thủ tục cấp lại Giấy phép cung cấp dịch vụ hàng không tại cảng hàng không, sân bay; Thủ tục cấp Giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện đào tạo, huấn luyện nghiệp vụ nhân viên hàng không; Thủ tục cấp lại Giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện đào tạo, huấn luyện nghiệp vụ nhân viên hàng không; Thủ tục cấp Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động hàng không chung không vì mục đích thương mại; Thủ tục cấp lại Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động hàng không chung không vì mục đích thương mại; Thủ tục cấp Giấy chứng nhận đăng ký sử dụng thương hiệu của hãng hàng không khác đối với hãng hàng không kinh doanh vận chuyển hàng không, kinh doanh hàng không chung không vì mục đích thương mại.

Quyết định cũng công bố 01 thủ tục hành chính được bãi bỏ thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Giao thông vận tải, là chấp thuận việc chuyển nhượng cổ phần, phần vốn góp của doanh nghiệp kinh doanh vận tải hàng không không có vốn đầu tư nước ngoài cho nhà đầu tư nước ngoài

Toàn văn Quyết định xem tại đây.
 

Tìm theo ngày :

Đánh giá

(Di chuột vào ngôi sao để chọn điểm)