Văn bản hợp nhất ban hành Thông tư Quy định về điều kiện để thuyền viên nước ngoài làm việc trên tàu biển Việt Nam

Thứ hai, 10/02/2020 16:45 GMT+7
Bộ trưởng Nguyễn Văn Thể vừa ký xác thực Văn bản hợp nhất số 01/VBHN-BGTVT ngày 05/02/2020 Thông tư ban hành Quy định về điều kiện để thuyền viên nước ngoài làm việc trên tàu biển Việt Nam.

Theo đó, Thông tư số 17/2017/TT-BGTVT ngày 31 tháng 5 năm 2017 của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải quy định về điều kiện để thuyền viên nước ngoài làm việc trên tàu biển Việt Nam được sửa đổi, bổ sung bởi Thông tư số 43/2019/TT-BGTVT ngày 07/01/2019 của Bộ trưởng Bộ GTVT điều kiện để thuyền viên nước ngoài làm việc trên tàu biển Việt Nam.

Nội dung Văn bản hợp nhất số 12/VBHN-BGTVT xem tại đây.

Tìm theo ngày :

Đánh giá

(Di chuột vào ngôi sao để chọn điểm)