Trả lời đề nghị của KOCHAM về việc nối lại chuyến bay vận chuyển hành khách Hàn Quốc – Việt Nam

Thứ ba, 24/03/2020 09:44 GMT+7
Bộ GTVT vừa có Công văn số 2624/BGTVT-VT ngày 23/3/2020 gửi Cục HKVN về đề nghị của Hiệp hội Thương mại và Công nghiệp Hàn Quốc (KOCHAM) về việc nối lại chuyến bay vận chuyển hành khách Hàn Quốc – Việt Nam.

Bộ GTVT nhận được Công văn số 2079/VPCP-QHQT ngày 18/3/2020 của Văn phòng Chính phủ về đề nghị của KOCHAM nối lại chuyến bay vận chuyển hàng khách Hàn Quốc – Việt Nam, Bộ GTVT giao Cục HKVN nghiên cứu, xử lý Công văn 2079/VPCP-QHQT ngày 18/3/2020 nêu trên phù hợp với chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ.

Theo Công văn số 2079/VPCP-QHQT, Văn phòng Chính phủ nhận được Công thư của Hiệp hội Thương mại và Công nghiệp Hàn Quốc (KOCHAM) số 2006/HHTMH ngày 16/3/2020 gửi Thủ tướng Chính phủ về việc tạm thời nối lại chuyến bay vận chuyển hàng khách giữa Hàn Quốc và Việt Nam. Theo đó, KOCHAM đề nghị cơ quan hữu quan hai nước chỉ đạo các hãng hàng không thu xếp khẩn cấp tối thiểu 01 đến 02 chuyến bay mỗi tuần giữa Việt Nam và Hàn Quốc để giải quyết những nhu cầu cấp bách giữa hai nước.
 

Nguồn: Cổng TTĐT Bộ GTVT

Tìm theo ngày :

Đánh giá

(Di chuột vào ngôi sao để chọn điểm)