Bộ GTVT giao nhiệm vụ triển khai, tổ chức thực hiện Kế hoạch hoạt động năm 2020 của Ban Chỉ đạo Cải cách hành chính của Chính phủ

Thứ tư, 22/04/2020 16:16 GMT+7
Bộ GTVT vừa ký Quyết định số 722/QĐ-BGTVT giao nhiệm vụ triển khai, tổ chức thực hiện Kế hoạch hoạt động năm 2020 của Ban Chỉ đạo Cải cách hành chính của Chính phủ.

Theo đó, Quyết định giao nhiệm vụ tổ chức thực hiện Kế hoạch hoạt động năm 2020 của Ban Chỉ đạo Cải cách hành chính của Chính phủ cho các cơ quan, đơn vị tại Phụ lục kèm theo.

Các cơ quan, đơn vị căn cứ vào nhiệm vụ được phân công tại Phụ lục để tổ chức thực hiện bảo đảm mục tiêu, chất lượng và tiến độ theo yêu cầu tại Quyết định số 169/QĐ-BCĐCCHC ngày 11/3/2020 của Ban Chỉ đạo Cải cách hành chính của Chính phủ; định kỳ báo cáo tình hình và kết quả thực hiện (tổng hợp chung trong báo cáo cải cách hành chính định kỳ).

Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Toàn văn Quyết định số 722/QĐ-BGTVT xem Tại đây!

Nguồn: Cổng TTĐT Bộ GTVT

Tìm theo ngày :

Đánh giá

(Di chuột vào ngôi sao để chọn điểm)