Kết nối mạng diện rộng Bộ Giao thông vận tải trong năm 2022

Thứ sáu, 27/05/2022 11:06 GMT+7

Thứ trưởng Nguyễn Ngọc Đông vừa ký Quyết định số 670/QĐ-BGTVT ngày 25/5/2022 "Ban hành Kế hoạch kết nối mạng diện rộng (mạng WAN) Bộ Giao thông vận tải".

Theo đó, Kế hoạch được chia làm 3 giai đoạn. Giai đoạn 1 tiến hành đến hết tháng 6/2022 sẽ thực hiện kết nối các Cục Hàng Hải VN, Đăng kiểm VN, Hàng không VN, Đường thủy nội địa VN, Đường sắt VN, Tổng cục Đường bộ VN. Giai đoạn 2 tiến hạnh đến hết tháng 9/2022, thực hiện kết nối các Ban quản lý dự án, các Tổng công ty thuộc Bộ. Giai  đoạn  3 đến hết năm 2022 sẽ thực hiện kết  nối   các  cơ quan, đơn vị còn lại thuộc Bộ 

Để thực hiện Kế hoạch này, Bộ GTVT yêu cầu các cơ quan, đơn vị thuộc Bộ chủ trì thực hiện kết nối mạng từ cơ quan, đơn vị mình về điểm kết nối mạng tập trung của Bộ GTVT theo đúng thiết kế (Điểm đầu kênh truyền là từ cơ quan đơn vị mình, điểm cuối là DC/DR của trung tâm dữ liệu Bộ GTVT). Phối hợp với Trung tâm CNTT trong quá trình thực hiện để đảm bảo hệ thống mạng WAN Bộ GTVT hoạt động đồng bộ, an toàn và hiệu quả.  

Bộ cũng yêu cầu Trung tâm Công nghệ thông tin chủ trì xây dựng hệ thống điểm kết nối mạng tập trung tại Trung tâm dữ liệu của Bộ GTVT, phục vụ kết nối các cơ quan, đơn vị trong hệ thống mạng WAN của Bộ và kết nối liên thông với mạng truyền số liệu chuyên dùng của Chính phủ. Chủ trì xây dựng hệ thống quản lý giám sát mạng tập trung: theo dõi đánh giá hệ thống, thực thi các chính sách an toàn, bảo mật thông tin, nhận diện, cảnh báo các hoạt động bất thường. Kiểm tra, đánh giá, hướng dẫn về mặt kỹ thuật các cơ quan, đơn vị thuộc Bộ trong quá  trình  triển khai kết nối, quản  lý, vận hành để bảo đảm hệ  thống mạng hoạt động đồng bộ, an toàn và hiệu quả. Xây dựng quy chế quản lý vận hành mạng WAN Bộ GTVT. Theo dõi, tổng hợp kết quả thực hiện và định kỳ hàng năm báo cáo Bộ Giao thông vận tải kết quả triển khai Kế hoạch.

Quyết định có hiệu lực từ ngày ký ban hành.  

DT

Tìm theo ngày :

Đánh giá

(Di chuột vào ngôi sao để chọn điểm)