Triển khai thực hiện Quyết định số 977/QĐ-TTg phê duyệt Đề án “Tăng cường năng lực tiếp cận pháp luật của người dân”

Thứ năm, 19/01/2023 08:43 GMT+7
Bộ GTVT vừa có Văn bản số 581/BGTVT-PC gửi các đơn vị trực thuộc Bộ triển khai thực hiện Quyết định số 977/QĐ-TTg phê duyệt Đề án “Tăng cường năng lực tiếp cận pháp luật của người dân”.

Theo đó, ngày 12/01/2023, Hội đồng phối hợp phổ biến, giáo dục pháp luật Trung ương có văn bản số 110/HĐPH về việc triển khai thực hiện Quyết định số 977/QĐ-TTg ngày 11/8/2022 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án “Tăng cường năng lực tiếp cận pháp luật của người dân”; Thực hiện Quyết định trên, ngày 11/11/2022, Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải đã ban hành Quyết định số 1486/QĐ-BGTVT về Kế hoạch triển khai thực hiện Quyết định số 977/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ.

Để triển khai thực hiện Đề án “Tăng cường năng lực tiếp cận pháp luật của người dân” đảm bảo hiệu quả, đúng yêu cầu, nhiệm vụ đã được đặt ra tại các Quyết định trên, Bộ Giao thông vận tải đề nghị các cơ quan, đơn vị thuộc Bộ căn cứ theo các nhiệm vụ được giao tại Quyết định số 1486/QĐ-BGTVT của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải và văn bản số 110/HĐPH ngày 12/01/2023 của Hội đồng phối hợp phổ biến, giáo dục pháp luật Trung ương để tổ chức triển khai thực hiện đảm bảo hoàn thành theo Kế hoạch được giao và tổng hợp báo cáo về Bộ Giao thông vận tải theo yêu cầu.

Toàn văn Văn bản xem Tại đây!

Nguồn: Cổng TTĐT Bộ GTVT

Tìm theo ngày :

Đánh giá

(Di chuột vào ngôi sao để chọn điểm)