Hướng dẫn KSVKL áp dụng “Google Earth Pro” vào công tác điều hành bay (06/02/2023)

Nhằm cập nhật kịp thời xu hướng phát triển công nghệ chung của thế giới, Đoàn cơ sở Công ty Quản lý bay miền Nam vừa tổ chức buổi hướng dẫn trực tuyến sử dụng ứng dụng Google Earth Pro trong công tác điều hành bay cho lực lượng đoàn viên, đặc biệt đoàn viên là Kiểm soát viên không lưu (KSVKL) của các chi đoàn trực thuộc. Tại buổi hướng dẫn, các đoàn viên ngoài việc được giới thiệu về ứng dụng mới, các bạn còn được biết về cách sử dụng file .KMZ và việc áp dụng cho công tác điều hành bay được hiệu quả hơn.

Đánh giá khả năng thông qua của điểm dừng xe buýt trên các trục đường chính của Hà Nội (07/03/2022)

Đây là nghiên cứu của các tác giả ThS. Nguyễn Thanh Hải; TS. Trần Khắc Dương - Trường Đại học Giao thông vận tải.
Bài báo giới thiệu phương pháp đánh giá khả năng thông qua của các điểm dừng xe buýt và áp dụng trên một số trục đường chính tại TP. Hà Nội. Phương pháp này cung cấp cho các nhà quản lý và quy hoạch giao thông đô thị ở Việt Nam thêm một công cụ hữu ích để đánh giá và nâng cao chất lượng phục vụ của xe buýt.