Công bố Danh mục thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Bộ GTVT được tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả tại Bộ phận Một cửa

Thứ sáu, 25/11/2022 14:12 GMT+7
Bộ GTVT vừa ban hành Quyết định số 1546/QĐ-BGTVT công bố Danh mục thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Bộ Giao thông vận tải được tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả tại Bộ phận Một cửa.

Theo đó, ban hành kèm theo Quyết định này Danh mục thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Bộ Giao thông vận tải được tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả tại Bộ phận Một cửa gồm:

66 Thủ tục hành chính thuộc Lĩnh vực Đường bộ;

18 Thủ tục hành chính thuộc Lĩnh vực Đường sắt;

61 Thủ tục hành chính thuộc Lĩnh vực Hàng hải; 36 Thủ tục hành chính thuộc Lĩnh vực Đường thủy nội địa;

96 Thủ tục hành chính thuộc Lĩnh vực Hàng không;

52 Thủ tục hành chính thuộc Lĩnh vực Đăng kiểm

09 Thủ tục hành chính thuộc lĩnh vực khác.

Quyết định có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01 tháng 01 năm 2023, thay thế Quyết định số 2122/QĐ-BGTVT ngày 13 tháng 12 năm 2021.

Toàn văn Quyết định xem Tại đây!

Nguồn: Cổng TTĐT Bộ GTVT

Tìm theo ngày :

Đánh giá

(Di chuột vào ngôi sao để chọn điểm)