Đảng bộ VATM nâng cao chất lượng công tác phát triển đảng viên 6 tháng cuối năm

Thứ năm, 05/07/2018 08:35 GMT+7

Xác định công tác bồi dưỡng, kết nạp đảng viên hàng năm là một trong những nhiệm vụ quan trọng của công tác xây dựng Đảng, là công tác trọng tâm, trọng điểm trong việc củng cố, xây dựng tổ chức Đảng vì vậy trong thời gian qua, Đảng ủy Tổng công ty Quản lý bay Việt Nam (VATM) đã luôn quan tâm chú trọng lãnh đạo, chỉ đạo công tác phát hiện, bồi dưỡng, kết nạp đảng viên theo tinh thần Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Tổng công ty lần thứ VII (nhiệm kỳ 2015-2020) đã đề ra.

Ngay từ những ngày đầu năm, Đảng ủy Tổng công ty đã triển khai nội dung này đến từng đảng bộ, chi bộ xây dựng kế hoạch, chỉ tiêu phát triển đảng viên, nâng cao công tác phối hợp giữa chi bộ với các tổ chức đoàn thể trong việc phát hiện và bồi dưỡng quần chúng ưu tú để xem xét kết nạp Đảng, đưa công tác này vào Nghị quyết hàng quý, xem đây là một trong những tiêu chí quan trọng, bắt buộc để đánh giá và xếp loại chi bộ trong sạch, vững mạnh hàng năm. Đồng thời, thực hiện tốt việc phân công đảng viên chính thức theo dõi, bồi dưỡng, giúp đỡ đối tượng kết nạp Đảng, phấn đấu trở thành đảng viên và giúp đỡ đảng viên dự bị trở thành đảng viên chính thức, đẩy mạnh công tác tuyên truyền giáo dục chính trị tư tưởng đối với thế hệ trẻ.

Theo đó, sẽ tiếp tục phấn đấu tỷ lệ kết nạp đảng viên tăng 5% so với nhiệm kỳ (2010-2015) theo mục tiêu mà Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Tổng công ty lần thứ VII đã đề ra trên tổng số đảng viên trong toàn Đảng bộ. Để làm tốt công tác trên, Ban Thường vụ Đảng ủy Tổng công ty tiếp tục chỉ đạo các tổ chức Đảng đẩy mạnh công tác tuyên truyền, giáo dục để quần chúng trong chi bộ nhận thức sâu sắc về Đảng, hiểu rõ ý nghĩa, mục đích khi được đứng trong hàng ngũ của Đảng, từ đó có động cơ đúng đắn phấn đấu vào Đảng. Đồng thời, chú trọng bồi dưỡng, kết nạp Đảng đối với những quần chúng ưu tú tại các địa bàn trọng điểm, vùng núi, hải đảo xa xôi trong toàn Đảng bộ Tổng công ty.

Lễ Kết nạp đảng viên tại Trung tâm Quản lý luồng không lưu

Trên thực tế trong thời gian qua, công tác phát triển đảng viên ở một số tổ chức đảng vẫn còn những hạn chế, tồn tại nhất định. Ở nhiều nơi, quần chúng đông nhưng đưa vào nguồn để phát triển đảng còn ít, công tác giáo dục, tạo nguồn phát triển đảng viên vẫn còn gặp những khó khăn như việc tuyên truyền, giác ngộ lý tưởng cách mạng còn hạn chế. Công tác quản lý, giáo dục, rèn luyện đảng viên ở một số nơi chưa được quan tâm đúng mức, chưa tạo được môi trường để đảng viên tu dưỡng, rèn luyện nhất là gắn liền với học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh và chuyên đề năm 2018 về phong cách, tác phong của cán bộ, đảng viên trong học tập và làm theo. Tuy nhiên, qua thống kê tính đến hết tháng 6/2018 trong toàn Đảng bộ Tổng công ty đã tổ chức lớp bồi dưỡng lý luận chính trị cho 156 đồng chí là đối tượng cảm tình đảng và đảng viên mới, tổ chức kết nạp đảng cho 33 đồng chí (tăng 11% so với cùng kỳ năm ngoái), chuyển đảng chính thức cho 53 đồng chí theo đúng quy định.

Để tiếp tục nâng cao và làm tốt công tác phát triển đảng viên trong thời gian tới, Đảng ủy Tổng công ty yêu cầu các cấp ủy đảng cần tập trung vào rà soát, bổ sung kế hoạch kết nạp đảng viên 6 tháng cuối năm 2018 sát với tình hình thực tế tại đơn vị, coi trọng cả số lượng và chất lượng. Thực hiện tốt việc phân công nhiệm vụ đối với cán bộ, đảng viên trong việc giúp đỡ những quần chúng ưu tú vào Đảng. Quan tâm tổ chức tập huấn, bồi dưỡng công tác nghiệp vụ xây dựng Đảng để cấp ủy, cán bộ, đảng viên nắm vững, thực hiện đúng nguyên tắc, thủ tục, quy trình và quy định cũng như  hướng dẫn của Trung ương về phát triển, kết nạp đảng viên để cho công tác phát triển và kết nạp đảng viên ngày càng đạt được những hiệu quả mạnh mẽ, rõ rệt góp phần xây dựng cơ quan đoàn thể vững mạnh, xây dựng chi bộ trong sạch vững mạnh tiến tới chào mừng kỷ niệm 25 năm ngày thành lập Đảng bộ Tổng công ty Quản lý bay Việt Nam (16/7/1993-16/7/2018).

Nguồn: VATM

Đánh giá

(Di chuột vào ngôi sao để chọn điểm)
   capcha_img