Tuyên truyền Kỷ niệm 50 năm cuộc Tổng tiến công và nổi dậy Xuân Mậu thân 1968

Thứ tư, 15/11/2017 14:08 GMT+7
Ban Tuyên giáo Đảng ủy Khối vừa có Công văn 293-CV/BTG gửi các Đảng ủy trực thuộc về tuyên truyền Kỷ niệm 50 năm cuộc Tổng tiến công và nổi dậy Xuân Mậu thân 1968.

Ngày 01/11/2017 Ban Tuyên giáo Trung ương ban hành Hướng dẫn số 50-HD/BTGTW về việc tuyên tuyền kỷ niệm 50 năm cuộc Tổng tiến công và nổi dậy xuân Mậu Thân - 1968, Ban Tuyên giáo Đảng ủy Bộ GTVT đăng tải Hướng dẫn số 50-HD/BTGTW và Đề cương tuyên truyền Kỷ niệm 50 năm cuộc Tổng tiến công và nổi dậy Xuân Mậu Thân 1968.

Đề nghị các Đảng ủy trực thuộc Đảng ủy Bộ chỉ đạo, hương dẫn, định hướng và tổ chức các hình thức tuyên truyền, kỷ niệm phù hợp, tạo khí thế phấn khởi trong cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức và người lao động, gắn với các hoạt động mừng Đảng, mừng xuân Mậu Tuất và các sự kiện chính trị quan trọng của đất nước trong Quý I năm 2018.

Nội dung Hướng dẫn số 50-HD/BTGTW xem tại đây.

Đánh giá

(Di chuột vào ngôi sao để chọn điểm)
   capcha_img