Kiện toàn và thực hiện nhiệm vụ Ban Vì sự tiến bộ phụ nữ các đơn vị trực thuộc Bộ GTVT

Thứ sáu, 28/11/2014 16:29 GMT+7
Ngày 23/10, Thứ trưởng Nguyễn Văn Thể - Trưởng Ban Vì sự tiến bộ phụ nữ Bộ GTVT đã ký Văn bản số 11373/BGTVT-TCCB về việc kiện toàn và thực hiện nhiệm vụ Ban Vì sự tiến bộ phụ nữ các đơn vị trực thuộc Bộ GTVT.

Theo đó, trên cơ sở thực tế nhiệm vụ thời gian tới, Ban Vì sự tiến bộ phụ nữ Bộ GTVT yêu cầu Ban Vì sự tiến bộ phụ nữ các đơn vị trực thuộc Bộ khẩn trương kiện toàn Ban Vì sự tiến bộ phụ nữ đơn vị mình, trong đó đồng chí Trưởng Ban là người đứng đầu đơn vị hoặc đồng chí Bí thư cấp ủy Đảng; báo cáo danh sách thành viên của Ban về Bộ.

Ban Vì sự tiến bộ phụ nữ Bộ GTVT yêu cầu Ban Vì sự tiến bộ phụ nữ các đơn vị báo cáo về Ban Vì sự tiến bộ phụ nữ Bộ kết quả thực hiện nhiệm vụ 9 tháng đầu năm 2013,những tồn tại, khó khăn, nêu nguyên nhân và giải pháp khắc phục; kế hoạch công tác 3 tháng cuối năm 2013 và năm 2014 (trong đó chú ý quy định rõ lịch họp định kỳ của Ban theo quý và nghiêm túc thực hiện). Thực trạng cán bộ nữ của đơn vị: số lượng, cơ cấu tuổi, trình độ, quy hoạch các vị trí lãnh đạo, tính chất công việc trong các bộ phận của đơn vị; đề xuất kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng và bố trí cán bộ nữ của đơn vị đến năm 2020.

X.N

Đánh giá

(Di chuột vào ngôi sao để chọn điểm)
   capcha_img