Thứ sáu, ngày 24/03/2023

Triển khai đánh giá tình hình thực hiện kế hoạch đầu tư công năm 2020 và xây dựng kế hoạch đầu tư công năm 2021

Thứ sáu, 14/08/2020 09:04 GMT+7
Ngày 13/8/2020, Bộ GTVT đã có Công điện số 15/CĐ-BGTVT yêu cầu các Chủ đầu tư, Ban Quản lý dự án nghiêm túc triển khai việc đánh giá tình hình thực hiện kế hoạch đầu tư công năm 2020 và xây dựng kế hoạch đầu tư công năm 2021.

Công điện nêu rõ: Thực hiện Chỉ thị 31/CT-TTg ngày 29/7/2020 của Thủ tướng Chính phủ về xây dựng kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội và dự toán NSNN năm 2021, căn cứ hướng dẫn của Bộ Kế hoạch và Đầu tư (KH&ĐT) tại Văn bản số 5006/BKHĐT-KH ngày 4/8/2020 về việc xây dựng kế hoạch đầu tư công năm 2021, Bộ GTVT yêu cầu các Chủ đầu tư/Ban Quản lý dự án báo cáo tình hình thực hiện kế hoạch đầu tư công năm 2020 và xây dựng kế hoạch đầu tư công năm 2021 theo nội dung hướng dẫn của Bộ KH&ĐT tại Văn bản số 5006/BKHĐT-KH và các biểu mẫu đính kèm văn bản nêu trên. 

Về thời gian gửi báo cáo, Bộ GTVT đề nghị Thủ trưởng các đơn vị trực tiếp rà soát, chịu trách nhiệm về tính chính xác của số liệu, ký báo cáo gửi về Bộ GTVT (qua Vụ Kế hoạch - Đầu tư) bằng văn bản và Email theo địa chỉ: tonghop.khdt@mt.gov.vn trước ngày 21/8/2020 để tổng hợp báo cáo Bộ trưởng. 

Toàn văn Công điện xem tại đây./.
 

Tìm theo ngày :

Đánh giá

(Di chuột vào ngôi sao để chọn điểm)