Thứ năm, ngày 09/02/2023

Bắc Ninh: Chuyển biến tích cực sau 10 năm triển khai Chỉ thị số 18 của Ban Bí thư T.Ư Đảng (09/02/2023)

Ngay khi Chỉ thị số 18- CT/TW về “Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác đảm bảo trật tự an toàn giao thông đường bộ, đường sắt, đường thủy nội địa và khắc phục ùn tắc giao thông” của Ban Bí thư T.Ư Đảng (khóa XI) được ban hành, Ban Thường vụ Tỉnh ủy tập trung lãnh đạo, chỉ đạo các cấp ủy Đảng, chính quyền, các sở, ban, ngành, đoàn thể trong tỉnh thực hiện đồng bộ, hiệu quả Chỉ thị số 18 và các văn bản chỉ đạo của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, các bộ, ngành Trung ương về công tác bảo đảm trật tự an toàn giao thông (ATGT).