Thứ năm, ngày 23/03/2023

Báo cáo các chỉ tiêu thống kê theo Quyết định số 15/2014/QĐ-TTg

Thứ năm, 17/05/2018 10:38 GMT+7

Thực hiện Chế độ báo cáo thông kê tổn hợp áp dụng đối với bộ, ngành theo Quyết định số 15/2014/QĐ-TTg ngày 17/02/2014 của Thủ tướng Chính phủ, Bộ Giao thông vận tải báo cáo các chỉ tiêu thống kê được giao chủ trì tổng hợp, xem chi tiết tại đây 

Tìm theo ngày :

Đánh giá

(Di chuột vào ngôi sao để chọn điểm)