Tổ chức các hoạt động hưởng ứng Tuần lễ Biển và Hải đảo Việt Nam năm 2017

Thứ sáu, 12/05/2017 13:47 GMT+7

Ngày 08/5, Bộ GTVT đã có Công văn số 4891/BGTVT-MT gửi các đơn vị trực thuộc về việc tổ chức các hoạt động hưởng ứng Tuần lễ Biển và Hải đảo Việt Nam năm 2017.

Để hưởng ứng Ngày Môi trường thế giới 05/6, Ngày Đại dương thế giới 08/6, Tuần lễ Biển và Hải đảo VN năm 2017 với chủ đề: “Vì tương lai của chúng ta”, Bộ GTVT yêu cầu các cơ quan, đơn vị trực thuộc triển khai các hoạt động hưởng ứng Tuần lễ Biển  và Hải đảo Việt Nam năm 2017.

Bộ GTVT cũng yêu cầu báo cáo kết quả thực hiện chương trình hưởng ứng Tuần lễ Biển  và Hải đảo Việt Nam năm 2017 của các đơn vị gửi về Bộ GTVT (qua Vụ Môi trường email: thuyetnd@mt.gov.vn) trước ngày 15/7/2017 để Tổng hợp.

Thực hiện chỉ đạo của lãnh đạo Bộ GTVT, từ tháng 9/2016, Cổng Thông tin điện tử Bộ GTVT đã mở chuyên mục Vì bình yên biển đảo (http://mt.gov.vn/vn/chuyen-muc/1151/vi-binh-yen-bien-dao.aspx)

Xem toàn văn công văn tại đây.

Tìm theo ngày :

Đánh giá

(Di chuột vào ngôi sao để chọn điểm)