Ban hành Thông tư Ban hành Định mức kinh tế - kỹ thuật tiêu hao nhiêu liệu của phương tiện thủy công vụ của Cảng vụ Hàng hải

Thứ ba, 25/02/2020 10:54 GMT+7
Ngày 21/02/2020, Thứ trưởng Nguyễn Văn Công đã ký ban hành Thông tư số 02/2020/TT-BGTVT Ban hành Định mức kinh tế - kỹ thuật tiêu hao nhiêu liệu của phương tiện thủy công vụ của Cảng vụ Hàng hải.

Thông tư ban hành kèm theo Định mức kinh tế - kỹ thuật tiêu hao nhiêu liệu của phương tiện thủy công vụ của Cảng vụ Hàng hải.

Thông tư có hiệu lực kể từ ngày 15/4/2020 và bãi bỏ các quy định về định mức kinh tế - kỹ thuật đối với tàu, ca nô công vụ do Cảng vụ Hàng hải quản lý, sử dụng có tham gia hoạt động tìm kiếm, cứu nạn hàng hải đượ quy định tại Thông tư số 93/2015/TT-BGTVT của Bộ trưởng Bộ GTVT ban hành Ban hành định mức kinh tế - kỹ thuật tiêu hao nhiêu liệu cho phương tiện thủy tham gia hoạt động tìm kiếm, cứu nạn hàng hải.

Toàn văn Thông tư xem tại đây.

Tìm theo ngày :

Đánh giá

(Di chuột vào ngôi sao để chọn điểm)