Công bố Danh mục văn bản quy phạm pháp luật về GTVT hết hiệu lực thi hành 6 tháng cuối năm 2019

Thứ ba, 24/03/2020 14:33 GMT+7
Bộ GTVT vừa ký Quyết định số 187/QĐ-BGTVT công bố Danh mục văn bản quy phạm pháp luật về giao thông vận tải hết hiệu lực thi hành 6 tháng cuối năm 2019.

Theo đó, công bố kèm theo Quyết định này Danh mục 12 văn bản quy phạm pháp luật về giao thông vận tải hết hiệu lực thi hành một phần và Danh mục 16 văn bản quy phạm pháp luật về giao thông vận tải hết hiệu lực thi hành toàn phần 6 tháng cuối năm 2019 (tính từ ngày 01/07/2019 đến hết ngày 31/12/2019). 

Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Toàn văn Quyết định và Phụ lục xem Tại đây!

Nguồn: Cổng TTĐT Bộ GTVT

Tìm theo ngày :

Đánh giá

(Di chuột vào ngôi sao để chọn điểm)