Công bố thủ tục hành chính được sửa đổi lĩnh vực đăng kiểm thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ GTVT

Thứ hai, 30/03/2020 09:42 GMT+7
Bộ GTVT vừa ký Quyết định số 450/QĐ-BGTVT công bố thủ tục hành chính được sửa đổi lĩnh vực đăng kiểm thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Giao thông vận tải.

Theo đó, công bố kèm theo Quyết định 01 thủ tục hành chính được sửa đổi lĩnh vực đăng kiểm thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Giao thông vận tải. Cụ thể: Thông tư số 05/2020/TT-BGTVT ngày 26/02/2020 sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 03/2018/TT-BGTVT ngày 10 tháng 01 năm 2018 quy định về kiểm tra chất lượng an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường đối với ô tô nhập khẩu thuộc đối tượng của Nghị định số 116/2017/NĐ-CP 

Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 15 tháng 04 năm 2020.

Toàn văn Quyết định xem Tại đây!
  

Nguồn: Cổng TTĐT Bộ GTVT

Tìm theo ngày :

Đánh giá

(Di chuột vào ngôi sao để chọn điểm)