Cần công khai kết luận thanh tra trên phương tiện thông tin đại chúng ít nhất 02 lần liên tiếp (24/10/2018)

Phạm vi điều chỉnh của Dự thảo Nghị định quy định chi tiết một số điều và biện pháp tổ chức thi hành Luật Tố cáo quy định chi tiết về thời hạn giải quyết tố cáo; về rút đơn tố cáo; về giải quyết tố cáo trong trường hợp có căn cứ cho rằng việc giải quyết tố cáo có hành vi vi phạm pháp luật nghiêm trọng, có dấu hiệu không khách quan; về công khai kết luận nội dung tố cáo, quyết định xử lý hành vi vi phạm bị tố cáo; về bảo vệ người tố cáo.

Quy định chặt chẽ năng lực, ý thức, trách nhiệm thành viên Đoàn thanh tra (15/08/2018)

Chiều ngày 14/8, Phó Tổng Thanh tra Thanh tra Chính phủ Nguyễn Văn Thanh đã chủ trì cuộc họp lấy ý kiến sửa đổi, bổ sung Dự thảo Thông tư quy định về tổ chức và hoạt động của Đoàn Thanh tra.

Mời góp ý dự thảo Quy chế công khai Kết luận thanh tra (02/06/2017)

Thanh tra Bộ vừa có Văn bản số 599/TTr-TH gửi Tổng cục Đường bộ Việt Nam, các Cục: Đường sắt Việt Nam, Đường thuỷ nội địa Vĩệt Nam, Hàng hải Việt Nam, Hàng không Việt Nam đề nghị góp ý dự thảo Quy chế công khai Kết luận thanh tra.

Mời góp ý Dự thảo Thông tư Quy định mẫu biên bản, mẫu quyết định sử dụng trong xử phạt vi phạm hành chính thuộc lĩnh vực giao thông đường bộ, đường sắt (24/04/2017)

Bộ GTVT đang chủ trì xây dựng Dự thảo Thông tư Quy định mẫu biên bản, mẫu quyết định sử dụng trong xử phạt vi phạm hành chính thuộc lĩnh vực giao thông đường bộ, đường sắt

Thông tin, dữ liệu thu được từ phương tiện, thiết bị kỹ thuật nghiệp vụ phục vụ xử lý vi phạm hành chính trong lĩnh vực giao thông đường bộ phải được lưu trữ đầy đủ tối thiểu 18 tháng (07/11/2016)

Đây là một trong những nội dung được quy định tại dự thảo Thông tư Quy định về quy trình sử dụng phương tiện, thiết bị kỹ thuật nghiệp vụ và sử dụng kết quả thu được từ phương tiện, thiết bị kỹ thuật nghiệp vụ làm căn cứ để xác định hành vi vi phạm và xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực giao thông đường bộ đang được Thanh tra Bộ GTVT lấy ý kiến rộng rãi.

Trang:
Tìm theo ngày :