Quy định về hoạt động thanh tra trong Dự thảo Luật Đầu tư theo phương thức đối tác công tư (12/06/2020)

Trên phương diện phân tích pháp lý, đầu tư theo phương thức đối tác công tư (PPP) là phương thức đầu tư được thực hiện trên cơ sở hợp tác có thời hạn giữa Nhà nước và nhà đầu tư tư nhân thông qua việc ký kết và thực hiện hợp đồng PPP nhằm thu hút nhà đầu tư tư nhân tham gia cung cấp sản phẩm, dịch vụ công mà Nhà nước có trách nhiệm cung cấp. Ta thấy rằng, dự án PPP chỉ là phương thức đầu tư có sự tham gia của tư nhân, chứ không có bản chất là một dự án của hoàn toàn của khu vực tư nhân.

Khó khăn, vướng mắc trong tổ chức hoạt động và định hướng sửa đổi Luật Thanh tra 2010 (12/03/2020)

Luật Thanh tra đã được Quốc hội thông qua ngày 15/11/2010 và có hiệu lực kể từ ngày 01/7/2011. Qua gần 10 năm triển khai thực hiện, Luật Thanh tra đã tạo ra hành lang pháp lý quan trọng trong việc hoàn thiện tổ chức và nâng cao hoạt động thanh tra, góp phần ổn định tình hình kinh tế - xã hội, nâng cao hiệu quả quản lý nhà nước và công tác phòng, chống tham nhũng. Tuy nhiên, trong thời gian triển khai thực hiện, Luật Thanh tra cũng đã bộc lộ nhiều hạn chế, không còn đáp ứng được yêu cầu của tình hình mới trong bối cảnh phát triển kinh tế thị trường và hội nhập quốc tế ngày càng mạnh mẽ.

Hình thức thanh tra - Những vấn đề đặt ra từ thực tiễn công tác thanh tra hiện nay (25/02/2020)

Luật Thanh tra năm 2004 là đạo luật đầu tiên quy định về hình thức thanh tra (Điều 34, Điều 45). Theo đó, hoạt động thanh tra hành chính hay thanh tra chuyên ngành đều được thực hiện dưới hình thức thanh tra theo chương trình, kế hoạch và thanh tra đột xuất. Tiếp tục phát triển quy định về hình thức thanh tra, Luật Thanh tra năm 2010 đã bổ sung hình thức thanh tra thường xuyên, gắn với chức năng, nhiệm vụ của cơ quan được giao thực hiện chức năng thanh tra chuyên ngành.

Hoàn thiện quy định về xử phạt vi phạm hành chính (03/07/2019)

Xử phạt vi phạm hành chính (VPHC) là một quá trình, do cơ quan, người có thẩm quyền tiến hành theo một trình tự, thủ tục chặt chẽ được Luật Xử lý VPHC và các văn bản quy định chi tiết thi hành Luật quy định.

Xe tải dưới 3,5 tấn nào phải gắn phù hiệu? (16/07/2018)

Vừa qua, Bộ GTVT nhận được một số ý kiến của các doanh nghiệp hỏi về việc các công ty này sử dụng xe tải dưới 3,5 tấn của chính công ty phục vụ cho việc giao hàng từ kho đến các cửa hàng của công ty và đến các tỉnh có thuộc đối tượng phải cấp Giấy phép kinh doanh vận tải, phù hiệu xe tải không. Về vấn đề nay, Vụ Vận tải (Bộ GTVT) đã làm rõ và có ý kiến như sau

Quy định mẫu biên bản, mẫu quyết định sử dụng để xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực hàng không dân dụng (14/06/2018)

Bộ GTVT vừa ban hành Thông tư số 34/2018/TT-BGTVT ngày 28/5/2018 "Quy định mẫu biên bản, mẫu quyết định sử dụng để xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực hàng không dân dụng".

Thẩm quyền xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực hàng hải (04/04/2018)

Chính phủ vừa ban hành Nghị định 142/2017/NĐ-CP ngày 11/12/2017 "Quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực hàng hải" có hiệu lực chính thức từ ngày 01/02/2018 thay thế Nghị định số 93/2013/NĐ-CP ngày 20 tháng 8 nãm 2013 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực giao thông hàng hải, đường thủy nội địa.

Vị trí, vai trò của các cơ quan Thanh tra và người đứng đầu cơ quan Thanh tra Nhà nước – Thực trạng và kiến nghị (27/03/2018)

Vị trí, vai trò của các cơ quan thanh tra và người đứng đầu cơ quan thanh tra Nhà nước được quy định trong các văn bản pháp luật ngày càng được hoàn thiện.

Một số khó khăn, vướng mắc trong thi hành Luật XLVPHC qua thực tiễn công tác thanh tra và đề xuất hoàn thiện (23/03/2018)

Luật Xử lý (XL) vi phạm hành chính (VPHC) được Quốc hội khóa XIII thông qua ngày 20/6/2012, có hiệu lực từ ngày 1/7/2013 là cơ sở pháp lý quan trọng góp phần đảm bảo kỷ cương hành chính; bảo vệ an ninh, trật tự, an toàn xã hội, quyền và lợi ích hợp pháp của công dân, tổ chức. Từ thực tiễn công tác thanh tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo và phòng, chống tham nhũng, chúng tôi phát hiện một số bất cập của pháp luật về XLVPHC, cụ thể như sau:

Thanh tra Chính phủ công bố danh mục văn bản quy phạm pháp luật hết hiệu lực năm 2017 (22/02/2018)

Thanh tra Chính phủ vừa ban hành Quyết định số 48/QĐ-TTCP ngày 06/2/2018 "Công bố Danh mục văn bản quy phạm pháp luật hết hiệu lực toàn bộ thuộc lĩnh vực quản lý nhà nưóc của Thanh tra Chính phủ năm 2017".

Trang: Tiếp Cuối
Tìm theo ngày :