Thẩm quyền xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực hàng hải (04/04/2018)

Chính phủ vừa ban hành Nghị định 142/2017/NĐ-CP ngày 11/12/2017 "Quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực hàng hải" có hiệu lực chính thức từ ngày 01/02/2018 thay thế Nghị định số 93/2013/NĐ-CP ngày 20 tháng 8 nãm 2013 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực giao thông hàng hải, đường thủy nội địa.

Vị trí, vai trò của các cơ quan Thanh tra và người đứng đầu cơ quan Thanh tra Nhà nước – Thực trạng và kiến nghị (27/03/2018)

Vị trí, vai trò của các cơ quan thanh tra và người đứng đầu cơ quan thanh tra Nhà nước được quy định trong các văn bản pháp luật ngày càng được hoàn thiện.

Một số khó khăn, vướng mắc trong thi hành Luật XLVPHC qua thực tiễn công tác thanh tra và đề xuất hoàn thiện (23/03/2018)

Luật Xử lý (XL) vi phạm hành chính (VPHC) được Quốc hội khóa XIII thông qua ngày 20/6/2012, có hiệu lực từ ngày 1/7/2013 là cơ sở pháp lý quan trọng góp phần đảm bảo kỷ cương hành chính; bảo vệ an ninh, trật tự, an toàn xã hội, quyền và lợi ích hợp pháp của công dân, tổ chức. Từ thực tiễn công tác thanh tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo và phòng, chống tham nhũng, chúng tôi phát hiện một số bất cập của pháp luật về XLVPHC, cụ thể như sau:

Thanh tra Chính phủ công bố danh mục văn bản quy phạm pháp luật hết hiệu lực năm 2017 (22/02/2018)

Thanh tra Chính phủ vừa ban hành Quyết định số 48/QĐ-TTCP ngày 06/2/2018 "Công bố Danh mục văn bản quy phạm pháp luật hết hiệu lực toàn bộ thuộc lĩnh vực quản lý nhà nưóc của Thanh tra Chính phủ năm 2017".

Ban hành Quy chế công khai kết luận thanh tra của Bộ Giao thông vận tải (05/07/2017)

Ngày 28/6, Bộ trưởng Trương Quang Nghĩa đã ký Quyết định số 1878/QĐ-BGTVT "Ban hành Quy chế công khai kết luận thanh tra của Bộ Giao thông vận tải".

Công bố Danh mục văn bản QPPL hết hiệu lực thuộc lĩnh vực quản lý nhà nước của Thanh tra Chính phủ năm 2016 (14/03/2017)

Tổng Thanh tra Chính phủ vừa ký ban hành Quyết định số 426/QĐ-TTCP "Công bố Danh mục văn bản quy phạm pháp luật hết hiệu lực toàn bộ, hết hiệu lực một phần thuộc lĩnh vực quản lý nhà nước của Thanh tra Chính phủ năm 2016".

Ban hành Thông tư hướng dẫn về phụ cấp chức vụ lãnh đạo đối với Thanh tra ngành Giao thông vận tải (14/03/2017)

Bộ Nội vụ ban hành Thông tư 01/2017/TT-BNV hướng dẫn về phụ cấp chức vụ lãnh đạo đối với chức danh Đội trưởng, Phó Đội trưởng Đội nghiệp vụ thanh tra ngành Giao thông vận tải.

Ban hành Quy định nội dung, trình tự, thủ tục, thanh tra dự án đầu tư xây dựng của Thanh tra Bộ GTVT (15/04/2016)

Ngày 6/4, Thanh tra Bộ GTVT đã ban hành Quyết định số 07/QĐ-TTr Ban hành Quy định nội dung, trình tự, thủ tục, thanh tra dự án đầu tư xây dựng của Thanh tra Bộ GTVT.

Quy định về khen thưởng cho công dân cung cấp thông tin tố cáo về hành vi tham nhũng của Bộ Giao thông vận tải (21/03/2016)

Để phát huy vai trò, trách nhiệm của cán bộ, công chức, viên chức, người lao động của ngành giao thông vận tải và mọi công dân tham gia cung cấp thông tin tố cáo về hành vi tham nhũng, ngày 29/02/2016, Bộ Giao thông vận tải ban hành Quyết định số 574/QĐ-BGTVT ngày 29/02/2016 Quy chế quản lý, sử dụng khoản kinh phí được trích từ các khoản tiền phát hiện qua thanh tra đã thực nộp vào ngân sách nhà nước của Thanh tra Bộ Giao thông vận tải.

Triển khai thực hiện Quy chế quản lý và sử dụng Website Thanh tra GTVT (16/02/2016)

Thanh tra Bộ GTVT vừa ban hành Văn bản số 155/TTr-PTH gửi các Cục chuyên ngành và Thanh tra Sở GTVT các tỉnh, Thành phố trong cả nước yêu cầu triển khai thực hiện Quy chế quản lý và sử dụng Website Thanh tra GTVT.

Trang:
Tìm theo ngày :