Sẽ thực hiện thanh tra công tác bảo trì công trình và bảo đảm ATGT đường sắt

Thứ ba, 09/01/2018 10:33 GMT+7

Cục trưởng Cục Đường sắt Việt Nam Vũ Quang Khôi vừa ký ban hành Quyết định giao nhiệm vụ triển khai thực hiện Quyết định thanh tra năm 2018 của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải.

Theo đó, năm 2018, Thanh tra Cục Đường sắt Việt Nam sẽ tập trung thanh tra việc chấp hành các quy định của pháp luật về quản lý, bảo trì công trình đường sắt và bảo đảm an toàn giao thông đường sắt tại một số công ty cổ phần đường sắt; Thanh tra việc chấp hành các quy định của pháp luật trong hoạt động vận tải, dịch vụ hỗ trợ vận tải, công tác đào tạo, huấn luyện nhân viên đường sắt tại một số chi nhánh vận tải đường sắt .

Ngoài ra, năm 2018, Cục cũng chú trọng kiểm tra xử lý các kiến nghị tồn tại của Kết luận thanh tra đối với các cuộc thanh tra thực hiện trong năm 2017.

Để kế hoạch thanh tra thực hiện có kết quả, Cục trưởng Vũ Quang Khôi yêu cầu các đơn vị được giao chủ trì tiến hành các cuộc thanh tra chuyên ngành xây dựng Kế hoạch, Đề cương thanh tra, kiểm tra gửi về Cục Đường sắt Việt Nam để phê duyệt, ban hành Quyết định thanh tra trước khi gửi tới các cơ quan, tổ chức, cá nhân là đối tượng thanh tra trước ngày 25 hằng tháng. Đồng thời, Phòng Pháp chế - Thanh tra của Cục tham mưu ban hành các Quyết định thanh tra bảo đảm đúng thời gian quy định cũng như theo dõi, đôn đốc tiến độ, tổng hợp, báo cáo kết quả thực hiện các cuộc thanh tra.

Lê Đức

Đánh giá

(Di chuột vào ngôi sao để chọn điểm)
   capcha_img