Thanh tra việc chấp hành pháp luật trong công tác quản lý, bảo trì công trình đường sắt của Công ty Cổ phần Đường sắt Hà Hải

Thứ ba, 09/07/2019 15:01 GMT+7

Ngày 05/7/2019, tại trụ sở Bộ Giao thông vận tải (80 Trần Hưng Đạo, Hoàn Kiếm, Hà Nội), Đoàn thanh tra theo Quyết định số 1191/QĐ-BGTVT ngày 20/6/2019 của Bộ Giao thông vận tải đã tiến hành công bố quyết định thanh tra việc chấp hành các quy định pháp luật trong công tác quản lý, bảo trì công trình đường sắt của Công ty Cổ phần Đường sắt Hà Hải.

Tham dự buổi công bố Quyết định thanh tra có đồng chí Lê Thanh Hà, Chánh Thanh tra Bộ - Chủ trì cuộc họp; các đồng chí trong Đoàn Thanh tra theo Quyết định số 1191/QĐ-BGTVT ngày 20/6/2019; Ban Giám đốc, Trưởng các phòng nghiệp vụ của Công ty Cổ phần Đường sắt Hà Hải.

Theo Quyết định, Đoàn thanh tra do bà Nguyễn Thị Thanh Hiền, Phó Chánh Thanh tra Bộ GTVT làm Trưởng đoàn sẽ tiến hành thanh tra việc chấp hành các quy định pháp luật trong công tác quản lý, bảo trì công trình đường sắt. Thời kỳ thanh tra từ ngày 01/01/2017 đến tháng 6/2019 và các thời kỳ khác có liên quan. Thời gian thanh tra theo quy định của pháp luật về thanh tra, kể từ ngày công bố Quyết định thanh tra.

Tại buổi công bố, Giám đốc Công ty Cổ phần Đường sắt Hà Hải báo cáo tóm tắt công tác quản lý, bảo tri công trình đường sắt của đơn vị theo nội dung thanh tra, thống nhất nội dung, chương trình làm việc của Đoàn Thanh tra, chuẩn bị hồ sơ, tài liệu báo cáo Đoàn thanh tra theo yêu cầu và nghiêm túc chấp hành các nội dung theo Quyết định, Kế hoạch thanh tra.

Phát biểu chỉ đạo tại buổi công bố, đồng chí Lê Thanh Hà, Chánh Thanh tra Bộ GTVT đề nghị Công ty Cổ phần Đường sắt Hà Hải thực hiện đúng quyền và nghĩa vụ theo quy định của Luật Thanh tra và pháp luật liên quan; chấp hành nghiêm túc quyết định thanh tra và các yêu cầu của đoàn thanh tra, cung cấp đầy đủ hồ sơ, tài liệu theo yêu cầu. Về phía Đoàn thanh tra, Chánh thanh tra yêu cầu Đoàn thanh tra thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn, trách nhiệm theo quy định của pháp luật thanh tra và pháp luật khác có liên quan, đảm bảo đúng nội dung, thời gian, phạm vi thanh tra.

Tin bài: Hoàng Hà

Đánh giá

(Di chuột vào ngôi sao để chọn điểm)
   capcha_img