Kết luận thanh tra việc chấp hành quy định của pháp luật về kinh doanh, điều kiện kinh doanh vận tải bằng xe ô tô và hoạt động của bến xe ô tô khách tại các tỉnh: Bạc Liêu, Vĩnh Long và Tiền Giang

Thứ hai, 13/11/2017 15:36 GMT+7

Ngày 10/11, Bộ GTVT đã ban hành Kết luận số 12686/KL-BGTVT Kết luận thanh tra việc chấp hành quy định của pháp luật về kinh doanh, điều kiện kinh doanh vận tải bằng xe ô tô và hoạt động của bến xe ô tô khách tại các tỉnh: Bạc Liêu, Vĩnh Long và Tiền Giang

Thực hiện Quyết định số 2585/QĐ-BGTVT ngày 06/9/2017 của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải (GTVT) về việc thanh tra việc chấp hành các quy định của pháp luật về kinh doanh, điều kiện kinh doanh vận tải bằng xe ô tô và hoạt động của bến xe ô tô khách tại một số địa phương, từ ngày 10/10/2017 đến ngày 27/10/2017, Đoàn thanh tra của Bộ GTVT đã tiến hành thanh tra việc chấp hành các quy định của pháp luật về kinh doanh, điều kiện kinh doanh vận tải (KDVT) bằng xe ô tô và hoạt động bến xe ô tô khách tại các tỉnh: Bạc Liêu, Vĩnh Long, Tiền Giang.

Theo đó, Đoàn thanh tra đã tiến hành thanh tra tại các Sở GTVT: Bạc Liêu, Vĩnh Long, Tiền Giang, 23 đơn vị KDVT và 04 bến xe khách. Tại các đơn vị KDVT, Đoàn đã tiến hành thanh tra điều kiện pháp lý để hoạt động KDVT, nơi đỗ xe, Phương tiện và quản lý phương tiện, Quản lý, sử dụng lái xe, nhân viên phục vụ trên xe, Thiết bị giám sát hành trình, Phương án kinh doanh, chất lượng dịch vụ vận tải, Công tác theo dõi các điều kiện về an toàn giao thông, Kê khai, niêm yết giá cước và các nội dung theo quy định, Thực hiện hợp đồng vận chuyển hành khách…Tại các bến xe khách, Đoàn thanh tra đã tập trung và các nội dung: Điều kiện pháp lý hoạt động; Ký hợp đồng với các đơn vị KDVT hành khách tuyến cố định; Bảo đảm các quy định kỹ thuật của bến xe ô tô khách; thực hiện quy trình đảm bảo ATGT và giải quyết cho xe ra, vào bến; Thực hiện giá dịch vụ xe ra, vào bến…Đoàn thanh tra cũng đã thanh tra các nội dung thuộc trách nhiệm quản lý nhà nước của các Sở GTVT Bạc Liêu, Vĩnh Long, Tiền Giang.

Kết thúc các nội dung thanh tra, Đoàn thanh tra nhận định, các Sở GTVT đã thực hiện công tác quản lý vận tải đường bộ cơ bản theo quy định; công tác thanh tra, kiểm tra các điều kiện KDVT đã được Sở chỉ đạo và Thanh tra Sở tăng cường thực hiện. Các đơn vị KDVT được thanh tra đã có nhiều cố gắng trong việc chấp hành các quy định về kinh doanh, điều kiện KDVT bằng xe ô tô. Các bến xe được thanh tra đã cơ bản chấp hành các quy định của pháp luật chuyên ngành GTVT về hoạt động của bến xe ô tô khách. Tuy nhiên, công tác quản lý của các Sở còn một số tồn tại như: công tác xây dựng, phê duyệt quy hoạch phát triển vận tải hành khách bằng xe taxi, công bố các điểm đón, trả khách tuyến cố định, quy định về tổ chức, quản lý và công bố hoạt động của bãi đỗ xe chưa được triển khai kịp thời; chưa thực hiện hoặc chưa tăng cường các biện pháp để kiểm tra, xử phạt các đơn vị KDVT hành khách theo hợp đồng không thực hiện thông báo hợp đồng vận chuyển hành khách theo quy định. Nhiều đơn vị KDVT được thanh tra còn có tồn tại, vi phạm trong hoạt động KDVT liên quan đến các nội dung về hoạt động của bộ phận quản lý, theo dõi các điều kiện về ATGT; về quản lý phương tiện; về thông báo nội dung hợp đồng vận chuyển hành khách; về tổ chức tập huấn nghiệp vụ, đóng bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, khám sức khỏe định kỳ cho lái xe. Các bến xe khách được thanh tra không thực hiện đầy đủ quy trình bảo đảm ATGT cho xe ra, vào bến.

Đoàn thanh tra cũng đã chỉ ra nguyên nhân của các tồn tại là do các Sở chưa thật sự chú trọng, quyết liệt thực hiện một số nội dung thuộc trách nhiệm giải quyết của Sở (đối với tồn tại của Sở), chưa thường xuyên triển khai công tác tuyên truyền, hướng dẫn và kiểm tra việc thực hiện các quy định pháp luật của các đơn vị KDVT, bến xe khách (đối với tồn tại của các đơn vị KDVT, bến xe khách); các đơn vị KDVT, bến xe khách chưa quan tâm đúng mức trong việc chấp hành các quy định pháp luật chuyên ngành GTVT trong hoạt động kinh doanh (đối với tồn tại của các đơn vị KDVT, bến xe khách). Để xảy ra những tồn tại nêu trên thuộc trách nhiệm của các Sở (đối với tồn tại của các Sở và một phần trách nhiệm đối với tồn tại của các đơn vị KDVT, bến xe khách) và trách nhiệm của các đơn vị KDVT, bến xe khách (đối với tồn tại của các đơn vị KDVT, bến xe khách).

Đoàn thanh tra yêu cầu các Sở GTVT: Bạc Liêu, Vĩnh Long, Tiền Giang tổ chức rút kinh nghiệm về các tồn tại trong công tác quản lý hoạt động vận tải; khắc phục ngay các tồn tại nêu ở phần Kết quả thanh tra và nêu chi tiết trong Biên bản thanh tra tại Sở; Xử lý vi phạm theo quy định tại Thông tư số 10/2015/TT-BGTVT, chỉ đạo Thanh tra Sở GTVT xử phạt vi phạm hành chính theo quy định tại Nghị định số 46/2016/NĐ-CP đối với các hành vi vi phạm của bến xe, đơn vị KDVT theo kiến nghị của Đoàn thanh tra được nêu trong Biên bản thanh tra tại Sở và các đơn vị được thanh tra;  Hướng dẫn, kiểm tra các đơn vị KDVT được thanh tra, bến xe khách được thanh tra khắc phục các tồn tại, thực hiện các yêu cầu của Đoàn thanh tra (các tồn tại đã được nêu chi tiết trong các Biên bản thanh tra tại từng đơn vị). Báo cáo Bộ GTVT (qua Thanh tra Bộ) kết quả thực hiện (bao gồm cả tổng hợp kết quả thực hiện của các đơn vị) trước ngày 05/01/2018.

Đối với các đơn vị KDVT và bến xe ô tô khách, Đoàn yêu cầu tổ chức khắc phục ngay các tồn tại đã được Đoàn thanh tra Bộ GTVT phát hiện và nêu trong Biên bản thanh tra tại đơn vị; chấp hành việc xử lý vi phạm đối với các hành vi vi phạm theo quy định của pháp luật.

Lê Đức

Đánh giá

(Di chuột vào ngôi sao để chọn điểm)
   capcha_img